Tăng giảm cỡ chữ:

Hiện nay tại huyện Thăng Bình, nhiều người dân đang gặp phải trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và vẫn chưa biết cách xử lý phù hợp. Đối với đất được giao không đúng thẩm quyền vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu thửa đất đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật đất đai 2024. Sau đây nguoihieuluat.com sẽ chia sẻ cho bạn biết quy định về điều kiện, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền tại Thăng Bình, Quảng Nam và các thông tin liên quan trong vấn đề này. 

Như thế nào là đất giao không đúng thẩm quyền?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đất giao không đúng thẩm quyền bao gồm những trường hợp sau:

 • Đất là do người đứng đầu điểm dân cư hoặc Uỷ ban nhân dân xã giao đất cho người dân mà không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai ở các thời kỳ, thời điểm khác nhau.
 • Cơ quan, tổ chức và được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng thực hiện việc phân phối, bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên hoặc xã việc sử dụng cho việc làm nhà ở và những mục đích khác theo quy định pháp luật. 

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền tại Thăng Bình

Quy định theo Điều 140 Luật đất đai 2024 khi thỏa mãn điều kiện theo các trường hợp dưới đây sẽ xem xét cấp sổ đỏ đối với đất giao không đúng thẩm quyền và người dân phải nộp tiền sử dụng đất. 

Theo đó, trường hợp người dân sử dụng đất ổn định mà trước thời điểm ngày 15 tháng 10 năm 1993 cần đảm bảo đáp ứng đủ những điều kiện được dưới đây. 

 • Ủy ban nhân dân xác xác nhận diện tích đất không có tranh chấp.
 • Phù hợp với quy hoạch sử dụng  đất của  địa phương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp đất sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước thời điểm ngày 01 tháng 07 năm 2024.

 • Thửa đất sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004.
 • Diện tích đất không tranh chấp và được Ủy ban nhân dân xã có  xác nhận.
 • Đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch về phân khu hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết, quy hoạch nông thôn.

Thửa đất trong trường hợp sử dụng kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2004 và đến trước ngày 01 tháng 07 năm 2014

 • Ủy ban nhân dân xã xác nhận không có tranh chấp trên thửa đất cần cấp sổ.
 • Phù hợp theo quy hoạch sử dụng đất của địa phương. 

Theo khoản 3, Điều 140, Luật đất đai 2024 quy định diện tích thửa đất được cấp với trường hợp thửa đất sử dụng kể từ ngày 01/07/2004 và trước ngày 01/07/2014 có quy định cụ thể như.

 • Thửa đất hiện có công trình, nhà ở, công trình phục vụ đời sống được cấp sổ đỏ bằng với diện tích đất ở theo khoản 2 Điều 195, khoản 2 Điều 196 của Luật đất đai 2024. 
 • Thửa đất có nhà ở, công trình phục vụ cho đời sống trên đất mà diện tích nhỏ hơn hạn mức giao đất ở sẽ được xác định toàn bộ diện tích được cấp sổ là đất ở. 
 • Đối với phần diện tích còn lại khi mà xác định xong phần diện tích đất ở được xác định đúng với hiện trạng sử dụng của thửa đất đó. 

Trường hợp thửa đất sử dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày mà Luật đất đai 2024 có hiệu lực và ban hành.

 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận đất không có tranh chấp.
 • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mà địa phương quy định. 
 • Có các loại giấy tờ chứng minh việc mình đã nộp tiền sử dụng đất.

>>Đọc thêm: Cách giải quyết khi diện tích thực tế nhiều hơn trên sổ đỏ ở Thăng Bình

Hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền ở Thăng Bình

Người sử dụng đất cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ sau: 

 • Mẫu đơn số 04a/ĐK về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
 • Chứng từ liên quan về các việc người dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Giấy tờ về việc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất hoặc tài sản gắn liền trên đất (nếu có).
 • CMND hay là CCCD của người sử dụng đất (đều được). 

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền ở Thăng Bình, Quảng Nam

Giai đoạn 1: Nộp hồ sơ.

Người dân làm thủ tục nộp hồ sơ tại UBND cấp xã đối với nơi có đất hoặc có thể nộp tại trung tâm hành chính công huyện Thăng Bình. 

Trường hợp mà người được uỷ quyền đi nộp thay cần có hợp đồng uỷ quyền hoặc giấy uỷ quyền theo đúng quy định pháp luật.

Giai đoạn 2: Tiếp nhận hồ sơ, xử lý.

 • Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận thông tin và ghi phiếu hẹn cho công dân.
 • Hồ sơ thiếu, chưa hợp lệ: Gửi thông báo cho công dân bổ sung trong 03 ngày làm việc.

Giai đoạn 3: Công việc của cơ quan chuyên môn.

Người dân thuộc trường hợp nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã và cấp xã sẽ có nhiệm vụ như sau:

 • Thực hiện trích đo địa chính thửa đất trường hợp chưa có trích đo hoặc kiểm tra bản đồ trích đo địa chính do người dân cung cấp đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.
 • Kiểm tra tình trạng hồ sơ.
 • Xác nhận về hiện trạng sử dụng của thửa đất, hiện trạng tài sản có trên đất so với đơn đăng ký kê khai.
 • Xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng của thửa đất.
 • Xác nhận thửa đất có hoặc không có việc tranh chấp với quyền sử dụng đất.
 • Nếu trên đất có tài sản cần xác lập thời điểm tạo lập tài sản có cần hay không cần việc xin cấp phép xây dựng.
 • Thực hiện xác nhận sơ đồ nhà ở hay công trình xây dựng trên đất khi chưa có xác nhận từ cơ quan tổ chức đủ thẩm quyền xác nhận việc xây dựng hay là  hoạt động đo đạc bản đồ.
 • Có thẩm quyền niêm yết công khai hồ sơ và xác nhận những vấn đề được nêu trên của thửa đất tại UBND xã trong thời hạn là 15 ngày.

Trường hợp của công dân khi nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa huyện Thăng Bình 

Bộ phận tiếp nhận một cửa có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của công dân và gửi đến cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Nhiệm vụ của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

 • Gửi hồ sơ tới UBND xã để xác nhận các vấn đề sau:
  • Hiện trạng sử dụng của thửa đất.
  • Hiện trạng tài sản gắn liền trên đất.
  • Nguồn gốc, thời điểm sử dụng thửa đất. 
  • việc tranh chấp về thửa đất. 
  • Việc phù hợp với quy hoạch sử dụng đất khi thửa đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
  • Thời điểm mà tạo lập tài sản thuộc hay không thuộc về trường hợp cần xin cấp phép xây dựng.
  • Nhà ở hoặc công trình xây dựng có phù hợp với quy hoạch được duyệt hay không?
  • Hồ sơ nhà ở hay công trình xây dựng mà vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
  • Thực hiện việc niêm yết công khai kiểm tra và xác nhận hồ sơ trên tại UBND xã.
  • Tiếp đó sẽ xem xét giải quyết ý kiến của người dân thuộc nội dung trên và gửi kết quả đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nhận lại kết quả từ UBND cấp xã sau đó thực hiện:

 • Thực hiện trích lục bản đồ địa chính hay kiểm tra trích đo được người dân nộp đối với nơi chưa có trích đo hay là nơi đã có trích đo nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng của thửa đất có sự thay đổi.
 • Kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác minh thực địa thửa đất trong trường hợp cần thiết, xác nhận có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ không.
 • Gửi phiếu đến cơ quan quản lý của nhà nước nếu tài sản đăng ký trên đất khi chủ sở hữu của tài sản đó không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản gắn liền trên đất có sự thay đổi so với giấy tờ đó. 
 • Nhận được phiếu yêu cầu của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan quản lý nhà nước phải trả lời trong thời gian 05 ngày làm việc.
 • Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục thực hiện công việc sau:
  • Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản hiện có trên đất và đăng ký thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).
  • Gửi thông tin tới cơ quan thuế để xác nhận, thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.
  • Chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ để thực hiện việc trình tại cơ quan tài nguyên môi trường cấp Giấy chứng nhận cho công dân.

Nhiệm vụ của cơ quan tài nguyên môi trường.

 • Kiểm tra thành phần hồ sơ, nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
 • Chuyển lại hồ sơ cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thăng Bình có nhiệm vụ sau:

 • Cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận cho công dân vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai.
 • Trao Giấy chứng nhận cho công dân sau khi đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất.
 • Xác nhận thông tin vào bản chính  giấy tờ về việc đã cấp Giấy chứng nhận theo  quy định.

Nhiệm vụ của người sử dụng đất.

 • Nhận sổ đỏ với thửa đất cần cấp Giấy chứng nhận tại nơi đã nộp hồ sơ ban đầu.

>>Xem ngay: Thủ tục làm sổ đỏ cho đất có giấy tờ tại Thăng Bình

Chi phí cấp sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền

Mức chi phí cấp sổ đỏ lần đầu cho đất giao không đúng thẩm quyền ở Thăng Bình, Quảng Nam bao gồm các mức phí như sau:

 • Lệ phí cho việc cấp sổ đỏ.
 • Lệ phí trước bạ.
 • Tiền sử dụng đất.
 • Phí thẩm định hồ sơ do uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định.
 • Phí đo đạc thửa đất.

Dịch vụ làm sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền tại Thăng Bình 

Là một đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thuộc đất đai, Luật sư đất đai Thăng Bình đã xử lý, giải quyết rất nhiều hồ sơ về việc cấp Giấy chứng nhận cho đất được giao trái thẩm quyền tại huyện Thăng Bình. Chúng tôi luôn cam kết thực hiện mọi thủ tục theo đúng tiêu chí: 

 • Tư vấn dễ hiểu, rõ ràng, cụ thể với từng vấn đề đất đai nói chung và pháp lý khác nói riêng. 
 • Đưa ra giải pháp, phương án hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhất với từng vấn đề, trường hợp cụ thể. 
 • Công khai chi phí đối với khách hàng trước khi bạn ký hợp đồng dịch vụ pháp lý. 

Bạn đang cần tư vấn, hỗ trợ từ Luật sư chuyên nghiệp, có chuyên môn tại Thăng Bình liên hệ ngay với Luật sư chúng tôi qua số điện thoại hoặc zalo 0389 363 716 để nhận được thông tin kịp thời và chính xác nhất..

Bài viết với thông tin và nội dung trên đã được Người Hiểu Luật chia sẻ về vấn đề cấp sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền tại Thăng Bình, Quảng Nam sẽ được xem xét cấp sổ đỏ khi người sử dụng đất từ trước thời điểm 01/7/2014 hoặc sử dụng sau thời điểm 01/7/2014 khi CÓ GIẤY TỜ chứng minh người sử dụng đã nộp tiền sử dụng đất. Ngoài những trường hợp trên, thửa đất được giao không đúng thẩm quyền sẽ bị thu hồi.

Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *