Tăng giảm cỡ chữ:

Luật Đất đai 2024 được thông qua, đã tạo điều kiện lớn cho các thửa đất hiện không có giấy tờ của người dân một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bạn hãy cùng Người hiểu Luật tìm hiểu điều kiện, thủ tục làm sổ đỏ cho đất không giấy tờ Thăng Bình theo Luật đất đai 2024 mới có hiệu lực từ 01/01/2025 qua bài viết dưới đây hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư chúng tôi qua số điện thoại: 0389 363 716 để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ tận tình và trực tiếp. 

Điều kiện làm “sổ đỏ” lần đầu cho đất không giấy tờ theo Luật đất đai mới nhất 2024

Theo kỳ họp bất thường của Quốc Hội vào ngày 18/1/2024 vừa mới đây, Quốc Hội chính thức thông qua Dự thảo Luật đất đai 2024, cùng với sự thay đổi về điều kiện cấp “ sổ đỏ” cho đất không giấy tờ. Điều mà người dân cần quan tâm là đất không giấy tờ được quản lý và sử dụng trước ngày 01/07/2014 sẽ được cấp “ sổ đỏ”, cụ thể như sau: 

Luật đất đai 2024 quy định việc cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ, chia thành ba mốc thời gian. 

 • Thời gian sử dụng đất trước ngày 18/12/1980.
 • Thời gian sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.
 • Thời gian sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014.

Người đang sử dụng đất không có giấy tờ vào thời gian kể trên có thể được cấp “sổ đỏ” khi đủ những điều kiện sau: 

 • Được UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận: Đất không có tranh chấp.
 • Không vi phạm các quy định về Pháp luật Đất đai.
 • Không bao gồm các thửa đất được giao bởi các quyết định giao đất trái thẩm quyền.

Theo đó, so với Luật đất đai 2013 thì Luật đất đai mới có sự thay đổi về thời gian cấp “sổ đỏ” lần đầu cho đất không giấy tờ tới 10 năm. 

Luật đất đai 2024 còn có quy định về những trường hợp cá nhân, hộ gia đình là người sử dụng đất đủ điều kiện giao đất nông nghiệp đang sử dụng đất với mục đích đất ở hoặc nhóm đất phi nông nghiệp khác sử dụng trước ngày 1/7/2014. Hiện không có các loại giấy tờ về đất, đang sinh sống, có hộ khẩu thường trú tại khu vực điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận là đất không tranh chấp thì được cấp “sổ đỏ” và không phải nộp tiền sử dụng đất. 

Hồ sơ, giấy tờ cấp sổ đỏ lần đầu cho đất không giấy tờ tại Thăng Bình, Quảng Nam

 • Đơn đề nghị đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu ĐK/04a)
 • Trích đo địa chính thửa đất có thẩm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 • Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất (mẫu số 05/ĐK).
 • Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của người sử dụng đất.
 • Các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, thời điểm tạo lập tài sản (nếu có).
 • Các giấy tờ khác chứng minh về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất có liên quan.

Trình tự, thủ tục nộp, giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại Thăng Bình, Quảng Nam

Trình tự nộp hồ sơ

 • Bước 1: Người hiện sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp hay qua dịch vụ bưu điện.
  • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thị xã Thăng Bình ( bộ phận một cửa) hoặc tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.
  • Trường hợp người đi nộp thay phải có giấy ủy quyền đúng theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ.
  • Hồ sơ hợp lệ được ghi phiếu tiếp nhận sau đó trả kết quả gửi người nộp,
  • Hồ sơ khi chưa đảm bảo, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ có phiếu hướng dẫn, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ của mình đầy đủ. 
 • Bước 3: Tiếp đó bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn và thực hiện việc giải quyết hồ sơ.
  • Trường hợp mà hồ sơ có sai sót, chưa được đảm bảo và được quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ có nhiệm vụ trả lời bằng văn bản hướng dẫn, bổ sung hồ sơ cho người dân đầy đủ và chính xác hơn. 

Trình tự giải quyết của cơ quan chuyên môn

Những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND xã thì cán bộ UBND xã sẽ thực hiện các công việc .

Thông báo đến cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký thực hiện trích đo địa chính thửa đất (với trường hợp chưa có trích đo địa chính thửa đất); Hoặc kiểm tra lại việc trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) với nơi chưa có bản đồ địa chính. 

Thực hiện việc kiểm tra, xác nhận hiện trạng sử dụng đất, tình hình sử dụng đất, nguồn gốc đất, kiểm tra tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch, tính hợp pháp của những loại giấy tờ mà người sử dụng đất cung cấp, xác nhận tài sản có trên đất, thời điểm tạo lập tài sản trên đất, hiện có thuộc trường hợp phải xin cấp phép xây dựng theo quy định nhà nước hay không, xác nhận sơ đồ nhà, công trình xây dựng trên đất thuộc trường hợp công trình này chưa có sơ đồ và bản vẽ hợp lệ.

Việc niêm yết về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất, nội dung niêm yết bao gồm: kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xem xét những ý kiến phản hồi về nội dung niêm yết công khai, gửi hồ sơ cấp giấy về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thực hiện nhiệm vụ sau

Khi việc tiếp nhận hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để họ xác minh tình trạng sử dụng đất, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, xác nhận tài sản gắn liền trên đất, sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận về hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thực hiện niêm yết công khai các nội dung kể trên, tiếp nhận ý kiến phản ánh về nội dung niêm yết tiếp đó gửi hồ sơ đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để tiếp tục giải quyết. 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ có nhiệm vụ thực hiện trích lục/trích đo địa chính thửa đất, chỉnh lý bản đồ địa chính khi ranh giới có thay đổi hay kiểm tra lại trích đo địa chính do người sử dụng đất cung cấp.

Kiểm tra sơ đồ đối với tài sản gắn liền với đất.

Thực hiện kiểm tra thực địa, kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận, xác nhận đủ hay không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Cập nhật những thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất vào trong hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. 

Gửi các thông tin việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đến cơ quan thuế và ra thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Chuyển giao hồ sơ đến phòng tài nguyên và môi trường xem xét, kiểm tra, trình cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ sau

Thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ đất đai, trình cho cơ quan thẩm quyền giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất. 

Chuyển kết quả giải quyết cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Trả kết quả

Người dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu có, nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công, hay nhận tại UBND cấp xã với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. 

Khi bạn đang trong quá trình thực hiện hồ sơ, nhận kết quả từ các cơ quan chuyên môn và gặp khó khăn, có những vấn đề chưa thỏa đáng, cần đến Luật sư đất đai Thăng Bình hỗ trợ hãy liên hệ trực tiếp với Luật sư qua hình thức. 

Hạn mức các loại đất làm sổ đỏ lần đầu đối với đất không giấy tờ theo dự thảo Luật đất đai 2024

Hạn mức đất người dân thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự thảo Luật Đất đai 2024, cụ thể như: 

Đối với đất ở và nhóm đất phi nông nghiệp khác

Với thửa đất có nhà ở, công trình liên quan nhằm cho phục vụ mục đích liên quan, nếu tổng diện tích của thửa đất lớn hơn hay bằng với hạn mức đất ở tại địa phương được UBND cấp tỉnh quy định và diện tích đất ở xác định bằng với hạn mức đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không bị thu tiền sử dụng đất. 

Người dân thuộc trường hợp nhà ở và các công trình liên quan đã xây dựng với diện tích thực tế lớn hơn hạn mức thì diện tích đất ở thực tế được xác định đúng với diện tích đã xây dựng, phần diện tích vượt quá hạn mức người sử dụng đất cần nộp tiền sử dụng đất.

Diện tích đất có nhà ở và công trình phục vụ cho mục đích liên quan khác  trên đất, có diện tích thực tế nhỏ hơn hạn mức đất ở được UBND cấp tỉnh quy định sẽ được công nhận toàn bộ diện tích trên là đất ở, không thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp thửa đất được sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp khác không phải là đất ở; đất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, và diện tích đất được công nhận theo diện tích thực tế đã sử dụng và đúng với mục đích sử dụng đất theo thực tế. Theo đó còn có hình thức sử dụng đất là giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài. 

Đối với diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích, hạn mức đất theo như các quy định trên được xác định như: 

 • Trường hợp thửa đất được sử dụng theo hiện trạng là đất phi nông nghiệp khác không phải là đất ở thì phần diện tích được xác nhận theo quy định của luật này về đất phi nông nghiệp.
 • Trường hợp khác thuộc diện tích đất còn lại là đất nông nghiệp thì được cấp “sổ đỏ” với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và người sử dụng đất muốn công nhận diện tích đất nói trên vào mục đích phi nông nghiệp thì cần phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và cần có thủ tục nộp tiền sử dụng đất.

Đối với nhóm đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân hiện sử dụng đất nông nghiệp và được công nhận diện tích đất nông nghiệp theo như quy định về hạn mức đất nông nghiệp của UBND cấp tỉnh với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp phần diện tích đất nằm ngoài hạn mức trên thì sử dụng dưới hình thức Nhà nước cho thuê, có thu tiền sử dụng đất. 

Chi phí có thể phải nộp khi làm sổ đỏ lần đầu tại Thăng Bình, Quảng Nam

 • Tiền sử dụng đất: Là tiền mà người dân sử dụng đất có thể phải nộp khi được cấp sổ đỏ, thuộc vào các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tùy theo các trường hợp cụ thể khác mà cách tính tiền sử dụng đất sẽ khác nhau.
 • Lệ phí trước bạ: Lệ phí trước bạ là khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu sẽ bằng 0,5% giá trị thửa đất theo với bảng giá đất của UBND cấp tỉnh đã quy định.
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí đo đạc, trích đo địa chính, lệ phí thẩm tra hồ sơ cho việc cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất không giấy tờ tại Thăng Bình, Quảng Nam sẽ tính theo: mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực địa chính tại Quyết định 26/2022/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tất cả các thông tin trên về điều kiện, thủ tục làm sổ đỏ cho đất không giấy tờ Thăng Bình, Quảng Nam. Bạn và gia đình nếu có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc liên quan nào thì hãy liên hệ đến với Người Hiểu Luật để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí và tận tâm. 

=========================

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0389 363 716
Email: vanphongnguoihieuluat@gmail.com
Website: nguoihieuluat.com
Fanpage: https://www.facebook.com/nguoihieuluat
https://www.facebook.com/vanphongluatsudienbanquangnam
https://www.facebook.com/luatsuhoianquangnam
https://www.facebook.com/luatsuthangbinh
https://www.facebook.com/luatsutamky

 

5/5
Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *