Tăng giảm cỡ chữ:

Hiện nay, với sự hoàn thiện và phát triển của hệ thống pháp luật thì việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai có nhiều thay đổi và phức tạp hơn. Nhu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý đất đai ngày càng nhiều và mới đây Luật đất đai mới 2024 đã được Quốc Hội thông qua cũng có các quy định cụ thể về điều kiện thủ tục tách thửa đất đã có nhà ở tại Điện Bàn, Quảng Nam. Người dân cần nắm rõ các thủ tục để thực hiện nhanh và hiệu quả.

Điều kiện tách thửa đất đã có nhà ở tại Điện Bàn 

Theo quy định tại Khoản 1 và khoản 2 của Luật đất đai 2024 quy định cụ thể về điện kiện tách thửa đất đã có nhà ở như sau: 

Tách, hợp thửa đất đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện: 

 • Thửa đất đã cấp giấy tờ như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
 • Thửa đất hiện vẫn còn trong thời hạn sử dụng đất;
 • Đất không tranh chấp, không kê biên để bảo đảm thi hành án, không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan thẩm quyền. 
 • Trong trường hợp đất tranh chấp và xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp và phần diện tích, ranh giới không tranh chấp vẫn được phép tách, hợp thửa. 
 • Tách, hợp thửa đất cần đảm bảo có lối đi, kết nối với đường giao thông công cộng
 • Bảo đảm cấp nước, thoát nước, nhu cầu cần thiết hợp lý khác. 
 • Người sử dụng đất muốn dành một phần diện tích của thửa đất ở hay thửa đã có đất ở, đất khác trong cùng một thửa làm lối đi và thực hiện việc tách, hợp thửa không cần chuyển mục đích sử dụng đất với phần diện tích làm lối đi đó

Đảm bảo các điều kiện tách, hợp thửa đất sau: 

 • Thửa đất sau khi tách thửa cần đảm bảo diện tích tối thiểu cùng loại đất đang sử dụng theo quy định UBND cấp tỉnh.
 • Trường hợp thửa đất tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu sẽ được phép thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề. 
 • Trường hợp chuyển mục đích sử dụng với một phần thửa đất sẽ được tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất khi tách phải bảo đảm bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng sử dụng. 
 • Với thửa đất đã có nhà ở, đất khác sẽ không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, ngoại trừ người sử dụng có nhu cầu tách thửa. 
 • Nếu người sử dụng gặp trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án về việc phân chia và không đảm bảo đủ điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định sẽ không được thực hiện tách thửa. 

Như vậy, để tách thửa đối với đất đã có nhà ở thì thửa đất sau khi tách phải đảm bảo đủ diện tích tối thiểu, không tranh chấp và có giấy chứng nhận cùng các điều kiện như trên.

Ngoài ra, khi thửa đất có nhà ở gắn liền trên đất sẽ không được thực hiện tách thửa được nếu nhà hoặc công trình trên đất nằm trên 2 thửa đất trở lên. (Ngoại trừ các công trình phục vụ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc các công trình xây dựng tạm khác phục vụ cho đời sống sinh hoạt).

Hồ sơ tách thửa đất đã có nhà ở

Thực hiện thủ tục tách thửa đất đã có nhà ở tại tỉnh Quảng Nam, bạn cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, bao gồm: 

 • Mẫu đơn đề nghị xin tách thửa đất theo quy định.
 • Bản gốc của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.
 • Giấy xác nhận quy hoạch do UBND xã, phường nơi có đất xác nhận.
 • Trích đo địa chính của thửa đất được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.

=>>Gợi ý: Hồ sơ tách thửa đất cho con tại Điện Bàn

Thủ tục tách thửa đất đã có nhà ở tại Điện Bàn 

Giai đoạn 1: Muốn tách thửa đất bạn cần nộp hồ sơ kể trên tại trung tâm hành chính công, tiếp đó sẽ trả kết quả về UBND huyện, thị xã nơi có đất cần tách. 

Ở bộ phận tiếp nhận, cán bộ có nhiệm vụ kiểm tra về hồ sơ, giấy tờ đã đầy đủ hay chưa. Trong trường hợp: 

 • Đầy đủ: Cán bộ sẽ viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý.
 • Hồ sơ thiếu: Cán bộ viết phiếu hướng dẫn để cho người muốn tách thửa bổ sung, hoàn thiện đúng yêu cầu theo quy định. 

Trường hợp người đại diện được ủy quyền nộp thay cần phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo đúng quy định pháp luật. 

Giai đoạn 2: Tiếp đó sẽ được cơ quan chuyên môn nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và thực hiện tiếp việc tách thửa theo quy định. 

Cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ làm thủ tục tách thửa, hồ sơ không hợp lệ, nếu như có sai sót cán bộ sẽ đưa văn bản hướng dẫn, yêu cầu người sử dụng  bổ sung hồ sơ theo quy định. Thời hạn tối đa 03 ngày làm việc được tính cụ thể từ lúc nhận hồ sơ từ cơ quan tiếp nhận. 

Hồ sơ đã hợp lệ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai có các nhiệm vụ sau: 

 • Thực hiện trích lục thửa đất cho việc tách thửa.
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho thửa đất vừa tách.
 • Cập nhập, chỉnh lý thông tin biến động về thửa đất, trên hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ ban đầu và gửi tới công dân.

Giai đoạn 3: Tiếp đó công dân được nhận kết quả tại bộ phận nơi mình nộp hồ sơ từ ban đầu. Khi đi nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn hay trường hợp đi nhận thay phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Diện tích tách thửa tối thiểu đã có nhà ở 

 • Đối với khu vực I: Diện tích tối thiểu là 40m2 khi thực hiện xây nhà và chiều rộng mặt tiền được tính từ chỉ giới xây dựng là 4,0m trở lên.
 • Đối với khu vực II: Diện tích tối thiểu là 50m2 phục vụ cho xây nhà ở và chiều rộng mặt tiền từ 4,0m được tính từ chỉ giới xây dựng.
 • Đối với khu vực III: Diện tích tối thiểu là 60m2 để xây nhà ở và diện tích mặt tiền cho phép từ chỉ giới xây dựng là 4,0m trở lên.

Nếu trong trường hợp thực hiện ly hôn, phân chia tài sản thừa kế đất đai hay trường hợp khác, việc tách thửa đất đã có nhà ở bạn cần phải theo quy định, đáp ứng đúng và đủ với diện tích tối thiểu 40m2 và chiều rộng của thửa đất đảm bảo đạt yêu cầu tối thiểu 0,3m trở lên cho tất cả các huyện của tỉnh Quảng Nam. 

Chi phí tách thửa đất đã có nhà 

Bạn có thể phải nộp các khoản phí, lệ phí khi thực hiện tách thửa cho đất đã có nhà ở như: 

 • Phí thẩm định hồ sơ sẽ được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ra quy định.
 • Phí cấp Giấy chứng nhận mức thu dưới 100.000 đồng/giấy/lần cấp.
 • Chi phí đo đạc: Thông thường từ 1,8 – 02 triệu đồng/lần ( tổ chức đo đạc thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam).

Thời gian tách thửa đất đã có nhà ở Điện Bàn 

Thời gian thực hiện tách thửa sổ đỏ với đất có nhà ở là không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, chính xác. Thời gian trên không tính cho khoảng thời gian khi công dân nộp hồ sơ ở UBND xã, phường, thị trấn với nơi có đất. 

Chưa tính đến khoảng thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính với thửa đất, thời gian xử lý thửa đất nếu vi phạm về hành chính trong lĩnh vực đất đai, thời gian yêu cầu trưng cầu (nếu có), giám định từ cơ quan có thẩm quyền. 

Địa phương mà thuộc khu vực kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì thời gian tăng thêm sẽ không quá 25 ngày

Hồ sơ hoàn thiện, có kết quả, cơ quan thực hiện giải quyết hồ sơ có nghĩa vụ trao trả kết quả cho công dân trong thời gian là 03 ngày làm việc từ khi có kết quả thực hiện việc thủ tục hành chính. 

Câu hỏi thường gặp 

Có nhà trên đất có tách sổ được không? 

Có nhà trên đất vẫn được tách sổ như các loại đất và trường hợp thuộc lĩnh vực đất đai khác. Theo luật đất đai mới quy định người dân muốn tách thửa trên đất đã có nhà thì thửa đất đó phải đáp ứng đủ các điều kiện như diện tích tối thiểu, phù hợp với quy hoạch của địa phương đã ban hành.

>>Lưu ý: Việc tách thửa đất có nhà cần đảm bảo diện tích tách thửa, phần diện tích còn lại sau khi được tách thửa không nhỏ hơn so với diện tích tối thiểu mà UBND cấp tỉnh đã quy định.

Các trường hợp không được tách thửa đất? 

Theo quy định tại Điều 5 của Quyết định số 15 /2020/QĐ-UBND đã nêu rõ cụ thể về các trường hợp: 

 • Thuộc khu vực bảo tồn được cơ quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt danh mục bảo tồn theo quy định. 
 • Biệt thự của sở hữu nhà nước, biệt thự nhóm 1, 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 Chính phủ có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cụ thể của Luật Nhà ở.
 • Khu vực hiện là biệt thự được quản lý, khu vực là dự án xây dựng nhà ở theo quy hoạch, biệt thự là dự án đã quy hoạch, đất ở đã được nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng thửa theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, ngoại trừ việc quy hoạch này được cơ quan Nhà nước thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa đảm bảo đúng quy hoạch đã được điều chỉnh theo Quyết định này. 
 • Nhà, đất là khu vực có thông báo thu hồi đất hay quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước thẩm quyền, khu đất là dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định giao cho chủ đầu tư lập dự án đầu tư đang thực hiện việc công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án và chủ đầu tư không được tách thửa, phân lô bán nền. 
 • Tiếp đó nếu là các trường hợp: thực hiện hòa giải trở thành tranh chấp đất đai được UBND các cấp thẩm quyền công nhận, và sẽ thực hiện xử lý nợ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh. 
 • Thực hiện theo quyết định hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, thực hiện bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành. 
 • Thực hiện văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích đất tách ra, diện tích đất còn lại của thửa đất nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu như quy định Điều 14, Điều 15 Quy định này và người sử dụng đất không tách thửa mà phải thực hiện phân chia quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất, sử dụng chung hay ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với thửa đất đúng với quy định. 
 • Trường hợp mà không đảm bảo điều kiện tách thửa theo quy định của Điều này. 

Như vậy căn cứ theo Điều 5 của Quyết định số 15 /2020/QĐ-UBND, người dân cần nắm rõ các trường hợp kể trên và biết được thửa đất tách thửa đất của mình gặp phải khó khăn nào để được giải quyết nhanh chóng và kịp thời. 

Đất chưa có sổ có tách thửa được không?

Câu trả lời là KHÔNG, vì theo điểm a khoản 1 Điều 45 Luật đất đai 2024,  có quy định cụ thể như: 

 • Phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ những trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư các trường hợp khác quy định tại khoản 7 Điều 124, điểm a khoản 4 Điều 127 của Luật này. 

Vì thế vấn đề trên thì đối với đất chưa có sổ không đủ điều kiện để tách thửa. Đất cần đảm bảo có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một trong những điều kiện mà người sử dụng đất làm thủ tục tách thửa. Người dân cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc cấp Giấy chứng nhận cho đất không có giấy tờ và sau đó mới thực hiện thủ tục tách thửa.

>>Xem ngay:

Dịch vụ tách thửa với đất đã có nhà ở tại Điện Bàn

Vấn đề về thời gian, yêu cầu giải quyết công việc và nắm rõ các quy định pháp luật của một số người dân còn hạn chế. Vì vậy những điều đó đã khiến cho người dân gặp không ít khó khăn, vất vả. Thấu hiểu các vấn đề trên Người Hiểu Luật sẽ giúp bạn làm đại diện, nhận ủy quyền và thực hiện công việc pháp lý, xử lý với từng giai đoạn, trọn gói dịch vụ việc xử lý khi mắc phải vấn đề tách thửa đất đã có nhà ở tại Điện Bàn, Quảng Nam. 

Với nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu, am hiểu rõ mọi quy định của địa phương, Đội ngũ Luật sư Điện Bàn đã và đang xử lý rất nhiều hồ sơ liên quan trong vấn đề đất đai nói chung và các vấn đề pháp lý khác nói riêng. Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng mang đến những dịch vụ pháp luật tốt nhất, chi phí phải chăng phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Nếu như bạn đang mắc phải, gặp khó khăn và cần đến Luật sư đất đai uy tín, tận tâm tại Điện Bàn hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua phương thức. 

 • Số điện thoại: 0389 363 716
 • Whatsapp: 0389 363 716
 • Gmail:
  • Vanphongnguoihieuluat@gmail.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/nguoihieuluat

Thông tin trên nguoihieuluat.com chia sẻ cụ thể về điều kiện thủ tục tách thửa đất đã có nhà ở tại Điện Bàn, Quảng Nam. Chúng tôi mong rằng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn quy trình, cách làm việc và giải quyết được các vấn đề bạn đang khó khăn, gặp phải.

5/5
Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *