Tăng giảm cỡ chữ:

Cùng với sự hoàn thiện và phát triển của hệ thống pháp luật trong xã hội hiện nay thì việc thực hiện thủ tục hành chính ở lĩnh vực đất đai đã có nhiều sự thay đổi. Người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý đất đai một ngày nhiều hơn, mới đây Luật đất đai 2024 được Quốc hội thông qua đã có các quy định cụ thể hơn trong vấn đề về điều kiện thủ tục tách thửa đất đã có nhà ở tại Thăng Bình, Quảng Nam. Mọi người cần nắm rõ các thủ tục, quy trình để thực hiện công việc nhanh và hiệu quả. 

Điều kiện tách thửa đất đã có nhà ở tại Thăng Bình

Khoản 1, khoản 2 Điều 220 Luật đất đai 2024 quy định cụ thể về điều kiện tách thửa đất đã có nhà ở như: 

Tách, hợp thửa đất đảm bảo đủ các nguyên tắc, điều kiện sau: 

 • Thửa đất có Giấy chứng nhận. 
 • Thời hạn sử dụng đất vẫn còn.
 • Đất không tranh chấp, không bị kê biên, đảm bảo cho việc thi hành án, không bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan có thẩm quyền. 
 • Xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp và phần diện tích, ranh giới không tranh chấp được phép tách, hợp thửa với trường hợp đất tranh chấp một phần. 
 • Thửa đất có lối đi, kết nối đường giao thông công cộng đảm bảo cho việc tách, hợp thửa. 
 • Bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu thiết yếu khác. 
 • Không cần chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích làm lối đi trong trường hợp người sử dụng dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đã có đất ở, đất khác cùng một thửa làm lối đi và thực hiện tách, hợp thửa đất. 

Đảm bảo về điều kiện tách, hợp thửa đất như sau: 

 • Khi tách thửa đất cần đảm bảo diện tích tối thiểu với cùng loại đất sử dụng theo quy định của UBND tỉnh. 
 • Thực hiện đồng thời giữa việc tách thửa và hợp thửa với đất liền kề trong trường hợp thửa đất tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu. 
 • Chuyển mục đích sử dụng cho một phần thửa đất được tách thửa, diện tích phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất khi chuyển mục đích sử dụng. 
 • Trường hợp khi người sử dụng có nhu cầu tách thửa thì sẽ không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất đã có nhà ở hoặc đất khác. 
 • Thửa đất không đảm bảo về điều kiện, diện tích, kích thước quy định theo quyết định của Tòa án về trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án sẽ không thực hiện tách thửa. 

Để tách thửa với đất đã có nhà ở thì thửa đất cần đảm bảo về diện tích tối thiểu, không có tranh chấp, có Giấy chứng nhận và những điều kiện nêu trên theo quy định. 

Theo đó, thửa đất có nhà ở trên đất không thể thực hiện tách thửa nếu nhà hay công trình nằm trên 2 thửa đất trở lên. (trừ những công trình phục vụ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, các công trình xây dựng tạm khác phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.)

>>Xem ngay: Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền ở Thăng Bình

Hồ sơ tách thửa đất đã có nhà ở

Thủ tục tách thửa đất có nhà ở tại tỉnh Quảng Nam, người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như sau: 

 • Mẫu đơn đề nghị xin tách thửa đất theo quy định.
 • Bản gốc của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.
 • Giấy xác nhận quy hoạch do UBND xã, phường nơi có đất xác nhận.
 • Trích đo địa chính của thửa đất được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.

Thủ tục tách thửa đất đã có nhà ở tại Thăng Bình 

Giai đoạn 1: Tách thửa đất người dân nộp hồ sơ nêu trên tại trung tâm hành chính công, sau đó trả kết quả về UBND huyện, thị xã nơi có đất tách thửa.
Bộ phận tiếp nhận các cán bộ thực hiện kiểm tra hồ sơ, giấy tờ đã đủ hay chưa. Có 2 trường hợp xảy ra: 

 • Đầy đủ: Cán bộ có thẩm quyền viết giấy hẹn và chuyển đến cho bộ phận chuyên môn xử lý. 
 • Hồ sơ thiếu: Viết phiếu hướng dẫn yêu cầu người sử dụng đất bổ sung, hoàn thiện theo quy định bởi các cán bộ có thẩm quyền. 

Người đại diện đi nộp thay hồ sơ cần có văn bản ủy quyền có công chứng, chứng thực theo pháp luật. 

Giai đoạn 2: Sau giai đoạn 1, hồ sơ được cơ quan chuyên môn nhận từ bộ phận tiếp nhận và thực hiện tách thửa.  

Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ thủ tục tách thửa, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có sai sót cán bộ sẽ đưa văn bản hướng dẫn và yêu cầu người sử dụng đất bổ sung. Thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ từ cơ quan tiếp nhận. 

Hồ sơ đã hợp lệ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai có các nhiệm vụ như: 

 • Thực hiện trích lục thửa đất cho việc tách thửa.
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho thửa đất vừa tách.
 • Cập nhập, chỉnh lý thông tin biến động về thửa đất, trên hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Chuyển kết quả đến cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ ban đầu và gửi tới công dân.

Giai đoạn 3: Sau khi hoàn thành giai đoạn 2 công dân được nhận kết quả tại bộ phận nơi đã nộp hồ sơ trước đó. Công dân nhận kết quả khi đi cần mang theo giấy hẹn, người đi nhận thay cần phải có văn bản ủy quyền đúng quy định. 

Diện tích tách thửa tối thiểu đã có nhà ở 

 • Đối với khu vực I: Diện tích tối thiểu là 40m2 khi thực hiện xây nhà và chiều rộng mặt tiền được tính từ chỉ giới xây dựng là 4,0m trở lên.
 • Đối với khu vực II: Diện tích tối thiểu là 50m2 phục vụ cho xây nhà ở và chiều rộng mặt tiền từ 4,0m được tính từ chỉ giới xây dựng.
 • Đối với khu vực III: Diện tích tối thiểu là 60m2 để xây nhà ở và diện tích mặt tiền cho phép từ chỉ giới xây dựng là 4,0m trở lên.

Công dân đang trong trường hợp thực hiện ly hôn, phân chia tài sản thừa kế là đất đai hoặc trường hợp khác, thủ tục tách thửa đất có nhà ở cần theo quy định, đúng và đủ diện tích tối thiểu là 40m2, chiều rộng của thửa đất đạt yêu cầu tối thiểu là 0,3m trở lên cho tất cả các huyện tỉnh Quảng Nam. 

Chi phí tách thửa đất đã có nhà 

Công dân nộp các khoản phí, lệ phí cơ bản khi thực hiện tách thửa đất đã có nhà ở như sau:  

 • Phí thẩm định hồ sơ sẽ được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ra quy định.
 • Phí cấp Giấy chứng nhận mức thu dưới 100.000 đồng/giấy/lần cấp.
 • Chi phí đo đạc: Thường sẽ từ 1,8 – 02 triệu đồng/lần ( tổ chức đo đạc thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam).

Thời gian tách thửa đất đã có nhà ở Thăng Bình

Thời gian không quá 15 ngày làm việc từ lúc nhận hồ sơ đầy đủ, chính xác khi thực hiện tách thửa sổ đỏ với đất có nhà ở. Không tính đến khoảng thời gian công nhận nộp hồ sơ ở UBND xã, phường, thị trấn với nơi có đất.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính với thửa đất, thời gian xử lý thửa đất nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thời gian yêu cầu trưng cầu(nếu có), giám định từ cơ quan thẩm quyền sẽ không được khoảng thời gian này.  

Thời gian sẽ tăng thêm không quá 25 ngày cho địa phương thuộc khu vực kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Cơ quan thực hiện giải quyết hồ sơ có nhiệm vụ trao trả kết quả cho công dân trong thời hạn 3 ngày làm việc khi hồ sơ hoàn tất. 

Câu hỏi thường gặp 

Có nhà trên đất có được tách sổ không? 

Luật đất đai mới có quy định rõ người dân muốn tách thửa trên đất có nhà ở thì thửa đất đó phải đáp ứng đủ điều kiện của diện tích tối thiểu, phù hợp quy hoạch của địa phương. Vì vậy mà đất đã có nhà vẫn được tách sổ như loại đất và trường hợp đất đai khác. 

>>Lưu ý: Tách thửa đất phải đảm bảo về diện tích tách, phần diện tích còn lại sau khi tách không nhỏ hơn so với diện tích tối thiểu được UBND cấp tỉnh quy định.

Các trường hợp không được tách thửa đất? 

Dựa theo Điều 5 trong Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND nêu rõ các trường hợp không được tách thửa như sau: 

 • Là khu vực bảo tồn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào danh mục bảo tồn theo quy định.
 • Biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, biệt thự nhóm 1,2, Theo quy định cụ thể tai Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện nội dung của Luật nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều cụ thể của Luật nhà ở. 
 • Thuộc khu vực biệt thự quản lý, khu vực dự án xây dựng nhà ở theo quy hoạch, biệt thự là dự án đã quy hoạch, đất ở đã được nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận với từng thửa theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trừ việc quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh và việc tách thửa cần đảm bảo theo quy hoạch đã được điều chỉnh theo Quyết định này. 
 • Có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với nhà, đất. Khu đất là dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định giao cho chủ đầu tư lập dự án đầu tư đang thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án, chủ đầu tư không có quyền tách thửa, phân lô bán nền. 
 • Các trường hợp như: thực hiện hòa giải trở thành trở thành tranh chấp đất đai được UBND các cấp có thẩm quyền công nhận, thực hiện xử lý nợ theo thỏa thuận có trong hợp đồng thế chấp và bảo lãnh.
 • Giải quyết theo quyết định hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, thực hiện bản án, quyết định Tòa án nhân dân có hiệu lực, quyết định thi hành của cơ quan thi hành được thi hành. 
 • Điều 14, 15 quy định này có quy định cụ thể về văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích cần tách ra, diện tích đất còn lại nhỏ hơn diện tích và kích thước tối thiểu. Nếu người sử dụng đất không tách thửa mà thực hiện phân chia quyền sử dụng theo giá trị quyền sử dụng đất, sử dụng chung hoặc ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ với thửa đất đúng quy định.
 • Trường hợp không đảm bảo và đủ điều kiện tách thửa theo quy định Điều này. 

Người sử dụng đất cần nắm rõ các trường hợp, thông tin tách thửa trên theo Điều 5 Quyết định số 15 /2020/QĐ-UBND để biết được thửa đất tách thửa của mình hiện đang gặp phải khó khăn gì và giải quyết nhanh chóng, kịp thời. 

Đất chưa có sổ có tách thửa được không?

Với câu hỏi trên, chúng tôi xin trả lời là KHÔNG vì căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 45 Luật đất đai 2024 có quy định như sau: 

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là điều kiện đầu tiên. trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp cho việc dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư và trường hợp khác quy định tại khoản 7 Điều 124, điểm a khoản 4 Điều 127 của Luật này.

Như vậy đất chưa có sổ không đảm bảo điều kiện tách thửa. Đất phải đảm bảo có 1 trong các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã nêu ở trên thì người sử dụng đất mới có thể thực hiện thủ tục tách thửa.

Do đó để tách thửa với đất chưa có Giấy chứng nhận người dân cần thực hiện làm sổ đỏ. Trong đó thủ tục làm sổ đỏ sẽ bao gồm thủ tục và điều kiện làm sổ đỏ cho đất có giấy tờ và thủ tục, điều kiện cho đất chưa có giấy tờ. Chi tiết nội dung làm sổ đỏ lần đầu như sau:

Dịch vụ tách thửa với đất đã có nhà ở tại Thăng Bình

Thủ tục, vấn đề pháp lý chồng chéo và người dân cũng chưa hiểu rõ thủ tục, quy trình tách thửa đất đã có nhà ở nên dân tới còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Hiểu rõ những khó khăn này Người Hiểu Luật sẽ giúp bạn làm đại diện, nhận ủy quyền, thực hiện công việc pháp lý, giải quyết từng giai đoạn cụ thể, trọn gói mọi dịch vụ pháp lý trong đó xử lý vụ việc tách thửa đất đã có nhà ở tại Thăng Bình, Quảng Nam. 

Với nhiều năm kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu, hiểu rõ quy định của địa phương đội ngũ Luật sư đất đai Thăng Bình đã giải quyết rất nhiều vụ việc, hồ sơ liên quan trong lĩnh vực đất đai nói chung, lĩnh vực pháp lý khác nói riêng. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình mang đến những trải nghiệm pháp luật tốt nhất cùng chi phí phải chăng phù hợp cho mỗi trường hợp. Bạn đang gặp khó khăn, cần giúp đỡ từ Luật sư uy tín, tận tâm tại Thăng Bình, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin. 

 • Số điện thoại: 0389 363 716
 • Whatsapp: 0389 363 716
 • Gmail:
  • Vanphongnguoihieuluat@gmail.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/nguoihieuluat

Nội dung bài viết trên nguoihieuluat.com đã chia sẽ rõ về điều kiện thủ tục tách thửa đất đã có nhà ở tại Thăng Bình, Quảng Nam. Hi vọng qua bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về các quy trình, cách thức làm việc và giải quyết các vấn đề khó khăn, gặp phải. 

5/5
Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *