Tăng giảm cỡ chữ:

Việc cấp đổi từ “sổ đỏ” sang “sổ hồng” hiện nay tại một số địa phương, đang trở thành một thủ tục hành chính bắt buộc, trước khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất như: Tách thửa, thừa kế, chuyển nhượng, tặng cho… Trong đó có huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, tại địa phương này, việc cấp đổi sổ nêu trên con nhiều bất cập, vướng mắc. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên đến từ sự chồng lấn về ranh giới thửa đất, những sai lệch về cơ sở dữ liệu đo đạc và hiện trạng sử dụng đất, và một phần lớn đến từ sự thiếu hiểu biết của người về trình tự, thủ tục cũng như chi phí để thực hiện thủ tục trên. Chính vì vậy, hôm nay Người Hiểu Luật sẽ chia sẻ về thủ tục chuyển sổ đỏ cũ sang sổ hồng mới tại Thăng Bình, Quảng Nam.

Các loại giấy tờ, cần thiết chuyển sổ đỏ sang sổ hồng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp người sử dụng đất đang giữ sổ đỏ

Căn cứ các quy định pháp luật tại Luật đất đai 2013 và tại khoản 1, điều 10, thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì hồ sơ đề nghị cấp đổi “sổ đỏ” sang “sổ hồng” bao gồm các loại giấy tờ theo quy định như sau:

 • Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Mẫu số 10/ĐK).
 • Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấ “cũ” đã được cấp (sổ đỏ).
 • Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân) của người sử dụng đất, (bản photo có công chứng).
 • Trích đo địa chính thửa đất được thẩm tra bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp “sổ đỏ” đang thế chấp tại Ngân hàng.

Theo các quy định pháp luật liên quan đến việc cấp đổi “sổ đỏ” đang bị thế chấp tại ngân hàng, cụ thể căn cứ các quy định tại khoản 4 và khoản 5, điều 76, Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì việc cấp đổi giấy chứng nhận trong trường hợp trên được thực hiện như sau.

Đối với các trường hợp “sổ đỏ” đang được thế chấp tại ngân hàng, hoặc tổ chức tín dụng khác mà người sử dụng đất vẫn muốn cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần thay thế bản chính của sổ đỏ cũ bằng Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng.

>>Đọc thêm: Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ theo Luật đất đai 2024

Thủ tục chuyển từ sổ đỏ cũ sang sổ hồng mới tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Việc cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng về thủ tục sẽ có quy định riêng, với việc sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng và trường hợp sổ đỏ người sử dụng đất đang sở hữu. Chi tiết quy trình, thủ tục như sau:

Sổ đỏ KHÔNG THẾ CHẤP tại Ngân hàng hay các Tổ chức tín dụng

 • Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ như đã nêu trên nộp tại một trong các địa điểm sau:
  • Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  • Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.
  • Đối với các địa phương chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai, thì nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất.

Thủ tục chuyển đổi sổ đỏ cũ sang sổ hồng mới huyện Thăng Bình

  • Trường hợp đối với các địa phương có bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thì người dân có thể nộp hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây.
 • Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ.
  • Hồ sơ chưa đảm bảo, cơ quan chuyên môn sẽ trả lời bằng văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc;
  • Hồ sơ đầy đủ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn theo đúng quy định của pháp luật.
 • Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trình cơ quan có thẩm quyền Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.
  • Văn phòng Đăng ký đất đai có tránh nhiệm lập hồ sơ, tờ trình, gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện việc chính lý, thay đổi hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Bước 4:Trả kết quả cho người sử dụng đất dựa vào ngày trên phiếu hẹn liên hệ bộ phận một cửa cấp huyện hoặc UBND cấp xã nếu nộp tại xã để nhận kết quả.

Trong quá trình thực hiện cấp đổi sổ mới, nếu bạn cần sự tư vấn, hỗ trợ trực tiếp từ Luật sư đất đai Thăng Bình thì có thể liên hệ ngay với luật sư qua phương thức sau.

 • Hotline: 0389 363 716
 • Gmail vanphongnguoihieuluat@gmail.com

Thủ tục khi sổ đỏ đã thế chấp

Theo như các quy định pháp luật hiện hành, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi “sổ đỏ” đang bị thế chấp tại các tổ chức tín dụng được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thông báo cho các tổ chức tín dụng đang thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc cập nhập thông tin về việc thế chấp tài quyền sử dụng đất vào “sổ hồng” sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận.
 • Bước 3: Trả kết quả, sau khi thực hiện xong việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, người sử dụng đất dựa vào ngày trên phiếu hẹn liên hệ bộ phận một cửa cấp huyện hoặc UBND cấp xã nếu nộp tại xã để nhận kết quả.

Bộ phận 1 cửa Thăng Bình

Đối với trường hợp này, ngay sau khi được trả kết quả, người sử dụng đất cần phải thực hiện các công việc sau:

 • Giao lại Giấy chứng nhận mới đã được cấp đổi cho Ngân hàng, Tổ chức tín dụng đang thực hiện việc bảo đảm tài sản thế chấp, cất giữ, quản lý.
 • Ngân hàng, tổ chức tín dụng khác đang thực hiện việc thế chấp tài sản, đang quản lý sổ đỏ cũ cần nộp lại sổ đỏ cũ đang giữ lại cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tuy nhiên, trên thực tế, để đảm bảo cho việc thế chấp tài sản, các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, thường yêu cầu người sử dụng đất ủy quyền cho tổ chức đang giữ tài sản thế chấp thực hiện việc cấp đổi nêu trên.

Chi phí cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng

Căn cứ vào các quy định tại khoản 5, điều 3, Thông tư 250/2016/TT-BTC thì mức phí cho việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng với cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất cụ thể như sau:

Lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “từ sổ đỏ sang sổ hồng” có thể dao động từ 20.000 – 50.000 VND,  mức lệ phí này có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương.

Ngoài ra, theo như các quy định tại khoản 1 điều 6, thông tư 85/2019/TT-BTC có các quy định về miễn, giảm lệ phí thẩm định, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp như: Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc thiểu số…

Thời gian quy định việc cấp đổi từ “Sổ đỏ” sang “sổ hồng” tại Thăng Bình, Quảng Nam

Thời gian để thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 40, điều 2, nghị định 01/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Không quá 07 ngày làm việc tính từ khi người yêu cầu cấp đổi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với trường hợp địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.. thì thời gian giải quyết không quá 17 ngày làm việc.
 • Đối với trường hợp thực hiện việc đo, vẽ lại cho nhiều người sử dụng đất thì không quá 50 ngày làm việc;

>>Lưu ý: Thời gian làm việc nêu trên là thời gian làm việc theo quy định của nhà nước, không tính thứ 7, chủ nhật, những ngày nghỉ lễ, tết nguyên đán…

Trên đây, là tất cả các thông tin về thủ tục chuyển sổ đỏ cũ sang sổ hồng mới tại Thăng Bình, Quảng Nam mà nguoihieuluat đã phân tích, tóm tắt để chia sẽ với bạn. Trong quá trình thực hiện thủ tục, nếu gặp phải những khó khăn, vướng mắc thì bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vẫn Miễn phí.

Người Hiểu Luật – Chìa khóa pháp lý của bạn!

=========================

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0389 363 716
Email: vanphongnguoihieuluat@gmail.com
Website: nguoihieuluat.com
Fanpage: https://www.facebook.com/nguoihieuluat
https://www.facebook.com/vanphongluatsudienbanquangnam
https://www.facebook.com/luatsuhoianquangnam
https://www.facebook.com/luatsuthangbinh
https://www.facebook.com/luatsutamky

5/5
Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *