Tăng giảm cỡ chữ:

Hiện nay, không ít thửa đất của người dân tại Quảng Nam vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận và nhu cầu tìm hiểu về  dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói tại Quảng Nam khá lớn. Thủ tục này tương đối khó khăn vì người dân không nắm rõ quy trình và cách làm cụ thể ra sao? Thấu hiểu sự khó khăn đó của người dân tại tỉnh Quảng Nam, Người Hiểu Luật sẽ chia sẻ các thông tin, nội dung, cách làm sổ đỏ nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí và thủ tục chính xác nhất.

Điều kiện làm sổ đỏ tại Quảng Nam

Làm Giấy chứng nhận được chia ra 2 trường hợp, trong đó đầu tiên là trường hợp có Giấy tờ về quyền sử dụng đất và trường hợp khác là không có Giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

Với từng trường hợp cụ thể sẽ có những điều kiện rằng buộc khác nhau dẫn tới cách làm bìa đỏ cũng khác nhau. Chi tiết của từng trường hợp sẽ được chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

Theo luật đất đai 2024 có quy định cụ thể về các trường hợp làm sổ đỏ cho đất có giấy tờ tại Điều 137, cụ thể như sau: 

 • Các giấy tờ quyền sử dụng đất được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993  do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai như:  
  • Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
  • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
  • Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 • Các giấy tờ về quyền sử dụng đất được cơ quan chế độ cũ có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất như: 
  • Bằng khoán điền thổ, 
  • Văn tự đoạn mãi bất động sản có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
  • Các giấy tờ khác được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 137 Luật đất đai 2024. 
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời hay có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính. 
 • Được UBND cấp xã xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có giấy tờ chuyển nhượng về quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở,
 • Có tên người sử dụng đất trong sổ mục kê, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. 

Nếu bạn có những giấy tờ trên nhưng gặp khó khăn và cần người hướng dẫn cách làm sổ đỏ hãy liên hệ ngay với Luật sư chuyên về đất đai ở Quảng Nam qua số điện thoại: 0389 363 716 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

 • Các giấy tờ được cấp khi thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng, đăng ký ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý và có tên người sử dụng đất, bao gồm.
  • Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp.
  • Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập.
  •  Các giấy tờ khác theo quy định của các Luật này. 
 • UBND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh xác nhận giấy tờ về kê khai, đăng ký nhà cửa mà trong đó ghi diện tích đã có nhà. 
 • Chỉ thị số 282/CT-QP ngày 11 tháng 7 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sĩ và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, làm nhà ở của cán bộ, chiến sĩ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được phê duyệt tại thời điểm giao đất.
 • UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về dự án, danh sách hoặc  văn bản trong việc dân di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư có tên của người sử dụng đất. 
 • UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép các giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình, giấy tờ về  xây dựng, sửa chữa nhà ở và công trình. 
 •  Một trong các loại đơn đề nghị sử dụng đất được cơ quan chuyên môn phê duyệt như:
  • UBND cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980.
  • UBND cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận. 
  • Giấy tờ của UBND cấp huyện, cấp tỉnh về việc tạm giao đất. 
 • Người sử dụng đất có giấy tờ được lập từ cơ quan có thẩm quyền về giao đất như:
  • Giao đất cho cơ quan, tổ chức bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở.
  • Giao đất xây dựng nhà ở để phân hoặc cấp cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước.
  • Giao đất cho cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. 
 • Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và được UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tiễn địa phương.

Như vậy, với trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất đã được quy định khá rõ ràng. Bạn chỉ cần có một trong các loại giấy tờ này có thể thực hiện việc làm sổ hồng nhanh và tiết kiệm nhất. Trường hợp trong quá trình làm sổ đỏ lần đầu mà gặp khó khăn có thể liên hệ ngay với Luật sư qua số điện thoại hoặc zalo 0389 363 716 để được tư vấn cụ thể hoặc tham khảo thêm cách làm sổ đỏ cho đất có giấy tờ qua nội dung bài viết dưới đây.

>>Đọc thêm: Thủ tục, điều kiện làm làm sổ đỏ lần đầu cho đất không giấy tờ theo Luật đất đai 2024 

Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Tại điều 138 Luật đất đai 2024 có quy định cụ thể về việc cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ được chia thành 3 mốc thời gian:

 • Thời gian sử dụng đất trước ngày 18/12/1980.
 • Thời gian sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.
 • Thời gian sử dụng đất tính từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014.

Đất không có giấy tờ của người đang sử dụng vào thời gian trên vẫn có thể được cấp “sổ đỏ” khi đáp ứng điều kiện sau đây:

 • Đất không có tranh chấp được UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận.
 • Đất không vi phạm về các quy định trong Pháp luật đất đai.
 • Không bao gồm cho các thửa đất giao  bỏi các quyết định giao đất trái thẩm quyền.

Như vậy, so với luật đất đai 2013 thì luật đất đai 2024 đã có sự thay đổi tốt hơn trong việc thay đổi thời gian làm “sổ đỏ” lần đầu đến 10 năm.

Luật mới có quy định cụ thể trường hợp cá nhân, hộ gia đình người sử dụng đất đủ điều kiện giao đất nông nghiệp đang sử dụng đất là mục đích đất ở hay nhóm đất phi nông nghiệp khác sử dụng trước ngày 1/7/2014. Hiện người sử dụng đất không có giấy tờ gì về đất và đang sinh sống, có hộ khẩu thường trú tại khu vực kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, đất không có tranh chấp sẽ được làm sổ đỏ  mà không cần phải nộp tiền sử dụng đất.

>>Xem ngay: Thủ tục làm sổ đỏ lần đầu cho đất không giấy tờ theo Luật đất đai 2024

Hồ sơ làm sổ đỏ lần đầu tại Quảng Nam 

 • Mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 04/DK).
 • Trích đo địa chính thửa đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 • Phiếu xin ý kiến khu dân cư về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất (Mẫu 05/DK).
 • Chứng minh hoặc căn cước công dân của người sử dụng đất.
 • Giấy tờ liên quan về quyền sở hữu nhà ở, tài sản được gắn liền trên đất, thời gian tạo lập tài sản (nếu có).
 • Những giấy tờ chứng minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Bạn cần tư vấn, hỗ trợ về dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói, uy tín giá rẻ tại Quảng Nam liên hệ ngay tới số 0389 363 716 để nhận báo giá và chi phí cụ thể.

Trình tự, thủ tục làm sổ đỏ mới nhất tại Quảng Nam

Trình tự nộp hồ sơ

 • Bước 1: Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện.
  • Hồ sơ được người sử dụng đất nộp tại Trung tâm hành chính công ( bộ phận một cửa) hoặc nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.
  • Nếu người nộp hồ sơ là người nộp thay cần phải có giấy ủy quyền đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.
 • Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ sẽ được ghi phiếu tiếp nhận và trả kết quả gửi người nộp. 
  • Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hướng dẫn, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ của mình một cách đầy đủ. 
 • Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn và giải quyết hồ sơ. 
  • Ở bước này mà hồ sơ vẫn có sai sót, chưa đảm bảo sẽ được cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ trả lời bằng văn bản hướng dẫn, bổ sung hồ sơ giúp người dân đầy đủ và chính xác hơn trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

Trình tự giải quyết của cơ quan chuyên môn

Cán bộ UBND cấp xã có nhiệm vụ thực hiện các công việc sau, khi hộ gia đình, các nhân sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND xã. 

Gửi thông báo đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký để thực hiện trích đo địa chính thửa đất ( trường hợp thửa đất chưa có trích đo địa chính thửa đất) ; Hoặc cán bộ kiểm tra lại việc trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) là nơi chưa có bản đồ địa chính. 

Cán bộ UBND xã có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận các vấn đề như:

 • Hiện trạng sử dụng đất.
 • Tình hình sử dụng, nguồn gốc.
 • Kiểm tra tranh chấp đất, phù hợp với quy hoạch, tính hợp pháp các giấy tờ được người sử dụng đất cung cấp.
 • Xác nhận tài sản có trên đất, thời điểm tạo lập tài sản trên đất, đất đang thuộc trường hợp xin cấp phép xây dựng theo quy định nhà nướ.
 • Xác nhận sơ đồ nhà, công trình xây dựng trên đất là trường hợp công trình chưa có sơ đồ và bản vẽ hợp lệ.

Thực hiện thủ tục niêm yết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày niêm yết tại trụ sở UBND xã nơi có đất, nội dung niêm yết sẽ gồm.

 • Kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ, tình trạng tranh chấp.
 • Nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Xem xét ý kiến phản hồi về nội dung được niêm yết công khai và gửi hồ sơ cấp giấy đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thực hiện nhiệm vụ sau:

Hồ sơ được tiếp nhận tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và gửi hồ sơ đến UBND xã xác minh về.

 • Tình trạng sử dụng đất.
 • Nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất.
 • Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, xác nhận tài sản gắn liền trên đất, phù hợp quy hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Xác nhận về hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thực hiện niêm yết công khai các nội dung kể trên.
 • Tiếp nhận ý kiến phản ánh về nội dung niêm yết và gửi hồ sơ đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục giải quyết. 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ trích lục/trích đo địa chính thửa đất, chỉnh lý bản đồ địa chính khi ranh giới có sự thay đổi hoặc kiểm tra lại trích đo địa chính do người sử dụng đất cung cấp. Thực hiện kiểm tra nội dung như:

 • Kiểm tra sơ đồ đối với tài sản gắn liền với đất.
 • Kiểm tra thực địa, hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận, xác nhận đã đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hay không. 

Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất trong hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. 

Gửi thông tin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho cơ quan thuế và sẽ có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Phòng tài nguyên và môi trường có nhiệm vụ xem xét, kiểm tra hồ sơ khi chuyển đến và trình đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ sau

Hồ sơ đất đai được kiểm tra tính hợp lệ, trình cho cơ quan thẩm quyền giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất. 

Chuyển kết quả giải quyết của bộ hồ sơ đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Trả kết quả

Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu có, nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công, hoặc được nhận tại UBND xã nếu nộp hồ sơ tại UBND xã. 

Bạn đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện hồ sơ, nhận kết quả từ các cơ quan chuyên môn, gặp phải những vấn đề chưa thỏa đáng, chưa hợp lý và cần hướng dẫn làm sổ đỏ lần đầu liên hệ ngay với Luật sư qua các hình thức sau. 

Mức chi phí làm sổ đỏ tại Quảng Nam

Các khoản phí làm sổ đỏ mà người dân có thể phải nộp như:

 • Lệ phí trước bạ: Nghị định 140/2016/NĐ-CP (từ ngày 01/3/2022, áp dụng theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP) quy định Lệ phí trước bạ có công thức tính sau:
  Giá tính lệ phí trước bạ x 0,5% = Lệ phí trước bạ 
 • Lệ phí cấp sổ đỏ: HĐND tỉnh Quảng Nam có thẩm quyền xác nhận lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất. Nên mức thu lệ phí này sẽ tùy thuộc của từng địa phương nơi có đất, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự khác nhau thông thường không vượt quá 500.000 VND/lần cấp. 
 • Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ: HĐND tỉnh Quảng Nam có thẩm quyền xác nhận lệ phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức thu lệ phí này phụ thuộc vào từng địa phương riêng nơi có đất sẽ có lệ phí thẩm định khác nhau.  
 • Phí dịch vụ Luật sư khi cấp sổ đỏ: Hiện nay, trường hợp làm sổ đỏ rất đa dạng, nên chi phí thuê luật sư không cố định vì thế mà chi phí này sẽ còn tùy thuộc vào các trường hợp đất đai khác nhau tại tỉnh Quảng Nam. Khoản phí thuê Luật sư còn dựa vào các yếu tố, mức độ phức tạp của vụ việc và khoản phí được Luật sư tiếp nhận vụ việc thông báo đến cho khách hàng.

Nếu bạn cần tư vấn và báo giá về dịch vụ làm sổ đỏ lần đầu hãy liên hệ ngay tới số điện thoại 0389 363 716 để nhận tư vấn và báo giá chính xác nhất.

Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh tại Quảng Nam

Với nhiều năm kinh nghiệm và chúng tôi đã xử lý hàng ngàn hồ sơ, thủ tục về làm sổ đỏ, cấp đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng tại Quảng Nam do vậy, Người Hiểu Luật tự tin là đơn vỊ chuyên nghiệp, uy tín và tận tâm với từng vụ việc của khách hàng. chúng tôi cam kết:

 • Mang đến khách hàng những trải nghiệm, dịch vụ pháp lý tốt nhất. 
 • Uy tín là hàng đầu để khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ pháp lý chúng tôi. 
 • Tư vấn tận tình, không ngại khó khăn với từng vụ việc khó khăn của khách hàng. 
 • Giải đáp, cập nhật thông tin dễ hiểu cho vấn đề của khách hàng. 
 • Thấu hiểu tâm lý khách hàng luôn quan tâm về khoản chi phí, cho nên Người Hiểu Luật có các mức chi phí cho từng vụ việc ở mức phải chăng, hợp lý và không phát sinh bất cứ chi phí khác ngoài chi phí đã thỏa thuận với khách hàng từ đầu. 
 • Thông tin của khách hàng được Luật sư bảo mật tuyệt đối. 

Người Hiểu Luật thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục sau:

 • Soạn thảo hồ sơ. 
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ sổ đỏ đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Đóng các nghĩa vụ tài chính liên quan khi khách hàng ủy quyền. 
 • Nhận kết quả tại cơ quan và gửi hồ sơ tận tay khách hàng. 
 • Cam kết trình tự, thủ tục đúng theo quy định của pháp luật. 

Nếu bạn đang có những khó khăn và chưa hiểu rõ vấn đề gì đừng do dự mà hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0389 363 716 để được tư vấn giúp đỡ. 

Phí dịch vụ làm sổ đỏ tại Quảng Nam

Để mọi người có thể hiểu rõ và an tâm khi lựa chọn dịch vụ làm sổ đỏ giá rẻ tại Người Hiểu Luật chúng tôi công khai phí dịch vụ như sau:

Tên dịch vụMức phí
Sang tên sổ đỏ từ mua bán – chuyển nhượngTừ 3.000.000 VND
Sang tên sổ đỏ thừa kế – tặng choTừ 5.000.000 VND
Sang tên sổ đỏ nhanhLiên hệ trực tiếp
Cấp sổ đỏ lần đầuLiên hệ trực tiếp
Đổi sổ đỏ sang sổ hồngTừ 10.000.000 VND

Lưu ý: Mức chi phí trên chỉ mang tính tham khảo, tùy thuộc vào từng hồ sơ, vụ việc sẽ có mức chi phí cụ thể và khác nhau. Để nhận được tư vấn chi tiết và cụ thể với trường hợp của mình hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại hoặc zalo: 0389 363 716

Câu hỏi liên quan

Ai là người cấp sổ đỏ ? 

Khoản 1 khoản 2 Điều 136 của Luật đất đai 2024 quy định cụ thể về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:  

Trường hợp đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 • UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Luật này. 
 • UBND tỉnh ủy quyền đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp quy định tại khoản này. 
 • UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định tại Luật này. 

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với trường hợp đăng ký biến động, có xác nhận thay đổi sau: 

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức đăng ký đất đai như tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và các tổ chức khác theo quy định của điều này. 
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chi nhánh  của tổ chức đăng ký đất đai hoặc tổ chức đăng ký đất đai thực hiện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư tại nước ngoài. 
 • Được sử dụng con dấu của mình nếu là Tổ chức đăng ký đất đai, các chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hay xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp.

=>> Theo quy định của Điều Luật này, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ tùy vào từng cá nhân, tổ chức cụ thể sẽ có thẩm quyền khác nhau.

 • Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện. 
 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu làm sổ đỏ và được cấp bởi UBND cấp huyện có thẩm quyền. 

Có bao nhiêu loại sổ đất ? 

Theo quy định của pháp luật, hiện nay đang có 5 loại sổ đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bao gồm: 

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa màu đỏ ).
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bìa màu hồng). 
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (màu hồng cánh sen). 

Làm sổ đỏ bao lâu thì xong? 

Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về thời gian giải quyết sau:

 • Thời gian không quá 30 ngày làm việc để được nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian không quá 40 ngày làm việc với các khu vực kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. 

>>Lưu ý: Thời gian trên không tính đến các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, thứ bảy, Chủ Nhật trong năm theo quy định pháp luật. Thời gian xem xét xử lý trường hợp đất có tranh chấp hoặc sử dụng đất có vi phạm pháp luật không, thời gian trưng cầu giám định. 

Với các thông tin, nội dung trên đã được Nguoihieuluat.com đã cung cấp và giúp cho người dân hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục cũng như dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói tại Quảng Nam. Trong quá trình thực hiện làm sổ đỏ và bạn đang gặp khó khăn, thắc mắc không tự mình giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan, hãy liên hệ ngay đến với chúng tôi qua các phương thức hỗ trợ khách hàng sau để được giúp đỡ nhanh chóng và kịp thời.  

Điện thoại: 0389 363 716
Email: vanphongnguoihieuluat@gmail.com

Website: nguoihieuluat.com

Fanpage: https://www.facebook.com/nguoihieuluat

https://www.facebook.com/vanphongluatsudienbanquangnam

https://www.facebook.com/luatsuhoianquangnam

https://www.facebook.com/luatsuthangbinh

https://www.facebook.com/luatsutamky

 

Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *