Tăng giảm cỡ chữ:

Theo Luật đất đai 2024 đã có những thay đổi về quy định về điều kiện, thủ tục tách, hợp thửa mà người dân cần nắm vững trước khi thực hiện. Đặc biệt ở khu vực Điện Bàn, Quảng Nam khi những tồn đọng trong vấn đề đất đai chưa được giải quyết triệt để. Bài viết dưới đây của nguoihieuluat.com sẽ giúp người dân điều kiện, thủ tục, diện tích tách, hợp thửa ở Điện Bàn mới nhất. Nếu bạn đang có vấn đề thắc mắc về mọi vấn đề pháp luật, liên hệ ngay 0389 363 716 để gặp trực tiếp luật sư và được tư vấn miễn phí.

Điều kiện tách thửa, hợp thửa ở Điện Bàn, Quảng Nam

Theo các quy định tại Điều 220 Luật Đất đai 2024 thì việc tách, hợp thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện như sau:

 • Thửa đất đã được cấp các loại giấy chứng nhận như:
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thời hạn sử dụng đất vẫn còn.
 • Thửa đất phải phải đảm bảo các yêu cầu như:
  • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất.
  • Đất hiện không bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án.
  • Không bị tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khẩn cấp tạm thời.
 • Thửa đất được tách, hợp thửa phải đảm bảo yêu cầu sau:
  • Có lối đi được kết nối với đường giao thông công cộng.
  • Đảm bảo về hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu khác.
  • Đối với phần lối đi mà người sử dụng đất hiến một phần thửa đất để tạo thành lối đi thì không cần thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Đối với thửa đất có tranh chấp, nhưng chỉ tranh chấp một phần thửa đất, còn phần còn lại được xác định không tranh chấp thì vẫn được tách, hợp thửa đối với phần diện tích đất được xác định là không có tranh chấp.

Điều kiện tách thửa luật đất đai 2024

 

Ngoài ra đối với việc tách thửa thì ngoài các điều kiện nêu trên, việc tách thửa cần đáp ứng các nguyên tắc sau đây.

 • Với các thửa đất mới sau khi được tách thửa (kể cả thửa đất gốc) phải đảm bảo được diện tích tối thiểu do UBND tỉnh Quảng Nam quy định. Các tỉnh khác sẽ có văn bản riêng của từng tỉnh.
 • Trường hợp thửa đất được tách ra nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu thì việc tách thửa phải thực hiện đồng thời với việc hợp thửa với thửa đất liền kề.
 • Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất khi thực hiện tách thửa thì diện tích tách phải đảm bảo KHÔNG nhỏ hơn diện tích tối thiểu của loại đất đó. Trường hợp thửa đất có đất ở và loại đất khác thì không bắt buộc tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng đất, trừ khi người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.
 • Trường hợp tách thửa theo bản án, quyết định của tòa án mà thửa đất sau khi tách thửa không đáp ứng các điều kiện tách thửa thì không thực hiện việc tách thửa.

Khi thực hiện hợp thửa cần các điều kiện riêng như sau:

 • Các thửa đất được hợp thửa phải có cùng mục đích sử dụng, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất, trừ trường hợp thực hiện hợp thửa thửa đất có một phần đất ở và loại đất khác trong cùng một thửa đất với nhau, hoặc với một thửa đất ở khác.
 • Với trường hợp các thửa đất hợp thửa không có cùng mục đích sử dụng đất, hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất thì phải thực hiện đồng thời thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất cho tương đồng với nhau theo quy định pháp luật như thành phần hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục tách, hợp thửa đất gồm:
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc)
  • Xác nhận quy hoạch của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.
  • Trích đo địa chính thửa đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu số 11/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 15/5/2014 của bộ TN & MT.
  • CCCD/CMND của người sử dụng đất

>>Đọc thêm: Điều kiện, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho đất không giấy tờ tại Điện Bàn

Thủ tục nộp hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa

Bước 1: Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đầy đủ như trên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thị xã nơi có đất.

Tại đây cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ viết giấy hẹn và tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến cơ quan chuyên môn xử lý hồ sơ.

Trong trường hợp thành phần hồ sơ chưa đảm bảo thì sẽ viết phiếu hướng dẫn để người sử dụng đất bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp người đi nộp thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo đúng quy định pháp luật.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho cơ quan chuyên môn để thực hiện thủ tục tách thửa/hợp thửa theo quy định pháp luật.

Cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải có văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc từ thời điểm nhận được hồ sơ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh văn phòng đăng ký  Đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ:

 • Trích lục địa chính thửa đất để thực hiện việc tách/hợp thửa.
 • Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới được tách hoặc hợp
 • Cập nhật, chỉnh lý biến động về thông tin thửa đất, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, chuyển lại kết quả giải quyết hồ sơ cho bộ phận “một cửa”.

Bước 3. Người sử dụng đất nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nơi đã nộp hồ sơ. Khi nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn, trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định.

>>Xem ngay: Thủ tục chuyển sổ đỏ sang sổ hồng tại Điện Bàn

Diện tích, quy định về kích thước tách thửa của đất ở

Việc thực hiện giao đất ở, công nhận cho đất ở khi thực hiện tách thửa phải đảm bảo quy định với diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

 • Khu vực I: Diện tích tối thiểu 40m2 để xây nhà ở với điều kiện mặt tiền (chiều rộng) được tính từ chỉ giới xây dựng là 4,0m trở lên.
 • Khu vực II: Diện tích tối thiểu 50m2 cho việc xây nhà ở và điều kiện mặt tiền (chiều rộng) đáp ứng là 4,0 tính từ chỉ giới xây dựng.
 • Khu vực III: Diện tích tối thiểu là 60m2 phục vụ cho xây nhà ở và diện tích mặt tiền (chiều rộng) từ chỉ giới xây dựng là 4.0m trở lên.

Với những trường hợp khác như ly hôn thực hiện phân chia tài sản là đất đai, thừa kế, tặng cho do cha mẹ hay người nuôi dưỡng tặng cho con, anh chị em ruột trong gia đình thì thửa đất ở được phép nhỏ hơn so với quy định nhưng diện tích tối thiểu là 40m2 và chiều rộng cạnh thửa đất với mức tối thiểu là 3,0m cho tất cả khu vực.

Trường hợp nếu diện tích tách thửa nhỏ hơn so với diện tích thửa đất tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh thì phải xin hợp thửa với thửa đất liền kề theo điểm a, khoản 2 điều 220 Luật đất đai 2024.

Ngoài ra, cá nhân, hộ gia đình không được phép tách thửa, chia nhỏ lô đất đã thực hiện phê duyệt quy hoạch theo quy hoạch khi xây dựng chi tiết với tỷ lệ 1/1000 đến 1/200 ở trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và thực hiện chuyển quyền sử dụng đất ( ngoại trừ trường hợp được nhà nước có thẩm quyển phê duyệt).

Thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa

Thời gian giải quyết thủ tục tách, hợp thửa đất là không quá 15 ngày làm việc, thời gian này không bao gồm thời gian tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất, thời gian người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thời gian xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thời gian có yêu cầu trưng cầu giám định.

Đối với địa phương thuộc khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì thời gian này được tăng thêm nhưng không thêm quá 10 ngày.

Sau khi có kết quả giải quyết hồ sơ, cơ quan giải quyết hồ sơ phải trả kết quả cho người sử dụng đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Chi phí khi thực hiện hợp thửa, tách thửa

Các chi phí khi thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa có thể bao gồm các loại phí, lệ phí như sau:

 • Phí đo đạc.
 • Phí, lệ phí thẩm tra hồ sơ.
 • Phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các trường hợp không được tách thửa tại Điện Bàn, Quảng Nam

Căn cứ theo Điều 5 Quyết định số 15/2020/QĐ của UBND tỉnh Quảng Nam thì những trường hợp dưới đây sẽ không thể thực hiện tách thửa.

 1.  Đất trong khu vực bảo tồn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo nằm trong danh mục thực hiện bảo tồn theo quy định.
 2. Thửa đất trong khu vực biệt thự của nhà nước, biệt thự thuộc danh sách nhóm 1, nhóm 2 theo quy định.
 3. Những khu vực thuộc cách danh mục sau:
  1. Biệt thự đang được quản lý.
  2. Đang có  dự án xây dựng nhà ở theo bản đồ quy hoạch.
  3. Biệt thự nằm trong dự án đã quy hoặc.
  4. Đất nằm trong khu vực được nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo  từng lô đất với tỷ lệ 1/500.
 4. Nhà đất nằm trong khu vực có thông báo thu hồi, quyết định thu hồi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo. Đất nằm trong dự án đã được giao quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án đó thì chủ đầu tư không được phép thực hiện tách thửa, phân lô bán nền.
 5. Các trường hợp cụ thể khác như:
  1. Kết quả hòa giải thực hiện thành công về vấn đề tranh chấp đất đai được UBND cấp có đủ thẩm quyền công nhận.
  2. Xử lý nợ theo như thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp đất.
  3. Việc bảo lãnh, thực hiện những quyết định hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.
  4. Việc thực hiện theo bản án, thông báo có hiệu lựa từ Tòa án nhân dân.
  5. Quyết định việc thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thực hiện.
  6. Văn bản công nhận kết quả đất giá về quyền sử dụng đất nhưng diện tích thửa đất cần tách ra, diện tích còn lại sau khi tách nhỏ hơn diện tích,kích thước tối thiểu thì KHÔNG thực hiện tách thửa mà phải thực hiện chia quyền sử dụng đất phù hợp với giá trị sử dụng thửa đất đó thông qua việc sử dụng chung hoặc ủy quyền thực hiệc các quyền hay nghĩa vụ đối với thửa đất theo đúng quy định.

Trên đây là toàn bộ thông tin của Người Hiểu Luật về điều kiện, thủ tục, diện tích tách, hợp thửa ở Điện Bàn, Quảng Nam. Khi thực hiện việc tách thửa nếu gặp vướng mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

=========================

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0389 363 716
Email: vanphongnguoihieuluat@gmail.com
Website: nguoihieuluat.com
Fanpage: https://www.facebook.com/nguoihieuluat
https://www.facebook.com/vanphongluatsudienbanquangnam
https://www.facebook.com/luatsuhoianquangnam
https://www.facebook.com/luatsuthangbinh
https://www.facebook.com/luatsutamky

 

 

5/5
Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *