Tăng giảm cỡ chữ:

Luật đất đai 2024 đã có những thay đổi mới về điều kiện, thủ tục tách thửa đất thừa kế mà người dân cần nắm vững, đặt biệt tại khu vực Điện Bàn, Quảng Nam nhiều người dân vẫn đang gặp khó khăn khi xử lý vấn đề trong lĩnh vực đất đai. Trong bài viết này Người Hiểu Luật sẽ giải đáp, cung cấp thông tin về điều kiện, thủ tục tách thửa đất thừa kế ở Điện Bàn chính xác nhất. Nếu bạn có vấn đề thắc mắc, khó khăn liên quan đến pháp luật, hãy liên hệ ngay qua số điện thoại 0389 363 716 để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí bởi đội ngũ Luật sư uy tín của chúng tôi. 

Quy định về tách thửa với đất thừa kế

Điều 651 của Bộ Luật dân sự 2015 quy định về các hàng thừa kế như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:  vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
 • Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại
 • Hàng thừa kế thứ ba bao gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại
 • Với những người cùng hàng thừa kế sẽ có phần di sản bằng nhau (trừ trường hợp phần di sản đó có di chúc khác) 
 • Hàng thừa kế sau không được hưởng phần di sản của người chết khi hàng thừa kế trước vẫn còn. ( VD: Hàng thừa kế thứ nhất không có ai thì mới đến hàng thừa kế sau hưởng phần di sản của người chết) 

Những nội dung trên cho thấy điều luật 651 của BLDS 2015 không có quy định nào nhắc đến việc cấm người thừa kế thực hiện tách thửa với đất thừa kế. Ngoài ra việc tách thửa phải đủ điều kiện, phù hợp theo quy định của Luật đất đai hoặc các văn bản pháp luật khác.

Điều kiện tách thửa đối với đất thừa kế ở Điện Bàn

Luật đất đai 2024 quy định cụ thể trong việc tách thửa đất với các trường hợp khác, cũng giống với thủ tục tách thửa đất thừa kế cần đảm bảo đủ điều kiện sau: 

 • Thửa đất di sản thừa kế đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
 • Thửa đất thừa kế không có tranh chấp, người thừa kế sẽ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế nếu thuộc trường hợp không có di chúc hoặc phân chia trong trường hợp thống nhất di sản theo di chúc (đã có di chúc). 
 • Không bị kê biên, đảm bảo thi hành án, không có tranh chấp, không do cơ quan, cá nhân, tổ chức nào khiếu nại, tố cáo với thửa đất thừa kế. 
 • Thửa đất thừa kế còn thời hạn sử dụng. Trường hợp thửa đất hết thời hạn sử dụng không đủ căn cứ làm các giao dịch đất như thủ tục nhận thừa kế (trừ trường hợp là đất nộp nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp trực tiếp)

Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được bổ sung ở khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ -CP quy định cụ thể hơn về điều kiện tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa như sau:

Điều kiện tách, hợp thửa đất với từng loại đất được UBND tỉnh Quảng Nam dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng, quy hoạch chi tiết xây dựng tại địa phương. 

 • Theo quy định cụ thể, theo quy hoạch riêng của từng khu vực mà UBND Quảng Nam sẽ quy định diện tích tối thiểu để được tách, hợp thửa đất thừa kế khác nhau. 
 • Được phép tách thửa đất thừa kế khi thửa đất đảm bảo đủ điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu do UBND tỉnh quy định riêng với từng địa phương. 
 • Thửa đất thừa kế đủ điều kiện quy định kể trên sẽ thực hiện được thủ tục tách thửa đất. 

>> Xem ngay: Điều kiện tách thửa với đất có nhà ở tại Điện Bàn

Hồ sơ tách thửa đất thừa kế ở Điện Bàn

Căn cứ tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT sửa đổi bổ sung theo khoản 1 Điều 2  Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định hồ sơ đề nghị tách thửa: 

 • Hồ sơ đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất gồm có:
  • Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Khi làm thủ tục tách thửa, cá nhân hưởng thừa kế cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo điểm a, khoản 1, Điều 133 Luật đất đai năm 2024 khi tiến hành tách thửa đất như: 

Thực hiện thủ tục tách thửa người hưởng thừa kế cần thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 133 Luật đất đai năm 2024 như sau: 

 • Việc đăngg ký biến động khi đã được cấp Giấy chứng nhận và có thay đổi về quyền của người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất do thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hay chuyển đổi về mô hình tổ chức, sự thỏa thuận của vợ chồng hay hộ thành viên gia đình hoặc nhóm người đang sử dụng chung một thửa đất, nhóm chủ sở hữu về tài sản chung gắn liền trên đất. 

Qua đó có thể thấy muốn thực hiện tách thửa đối với đất thừa kế bộ hồ sơ cần chuẩn bị với các giấy tờ liên quan như:

 • Đơn đề nghị tách thửa;
 • Bản gốc, 02 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp;
 • Bản chính tờ khai lệ phí trước bạ (tùy từng trường hợp);
 • Đơn xin đăng ký biến động;
 • 02 hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện vị trí, kích thước, diện tích phần đất được phân chia (bản chính);
 • Văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc Văn bản phân chia di sản thừa kế có xác nhận của Công chứng;
 • Di chúc hoặc Bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc phân chia di sản thừa kế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của những người thừa kế hợp pháp hoặc theo di chúc;
 • Bản sao Sổ hộ khẩu của những người nêu trên;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của những người thừa kế;
 • Bảo sao Giấy chứng tử của người mất và giấy tờ chứng minh mối quan hệ thừa kế (thường là giấy khai sinh;…).

Thủ tục tách thửa đối với đất thừa kế tại Điện Bàn

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ của người sử dụng đất đã chuẩn bị đầy đủ nộp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã nơi có đất. 
 • Tại nơi nộp, bộ phận tiếp nhận có nghĩa vụ kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn xử lý. 
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cán bộ có thẩm quyền sẽ viết phiếu hướng dẫn cho người sử dụng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu người khác đi nộp thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng theo quy định. 

Bước 2:  Xử lý hồ sơ

 • Bộ phận tiếp nhận cho vào sổ tiếp nhận tiếp đó chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn xử lý thực hiện tách thửa đất thửa đất thừa kế theo quy định. 
 • Cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ, nếu không hợp lệ sẽ có văn bản hướng dẫn, bổ sung trong thời hạn 3 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ. 
 • Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh văn phòng đăng ký Đất đai hay Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ:
 • Trích lục địa chính thửa đất, thực hiện tách thửa đất thừa kế. 
 • Thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất thừa kế mới được tách. 
 • Cập nhập, chỉnh lý biến động thông tin thửa đất, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ đến bộ phận “một cửa”. 

Bước 3. Trả kết quả

 • Người sử dụng tách thửa đất nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ. Khi đến nhận kết quả người sử dụng cần mang theo giấy hẹn, nếu là người nhận thay cần có văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật. 

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đối với đất thừa kế

Thời gian làm thủ tục tách thửa đất thừa kế như sau:

 • Thời gian đo vẽ, hồ sơ kỹ thuật thửa đất thừa kế từ 1 đến 2 ngày làm việc. 
 • Thời gian xin công văn tách thửa đất thừa kế là 7 ngày làm việc.
 • Thời gian niêm yết tại xã, phường tính từ ngày niêm yết là 15 ngày.
 • Thời gian cấp sổ đỏ mới cho thửa đất thừa kế được tách từ 14 ngày làm việc. 

=>> Lưu ý: Tùy trường hợp khác nhau, thời gian làm thủ tục tách thửa đất thừa kế vẫn có thể mất thời gian nhiều hơn so với thời gian kể trên.

Chi phí tách thửa đất thừa kế

Người thừa kế tách thửa đất cần đóng các chi phí như sau: 

 • Chi phí đo đạc: từ 500.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ
 • Chi phí thẩm định có công thức tính riêng: 0,15% x khung giá nhà nước/ giá theo hợp đồng. 
 • Chi phí cấp sổ đỏ mới.

=>>Lưu ý: Đây là các khoản chi phí cơ bản, người sử dụng cần đóng. Trường hợp đất đai khác nhau chi phí sẽ có thay đổi khác.

Trường hợp không được tách thửa đối với đất thừa kế

 • Biệt thự thuộc sở hữu của nhà nước, thuộc nhóm 1, 2 được quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016. 
 • Khu biệt thự tiếp tục quản lý, các khu hiện là dự án xây dựng nhà ở theo quy hoạch. (trừ trường hợp việc quy hoạch được cơ quan nhà nước thẩm quyền điều chỉnh thì việc tách thửa cần theo quy hoạch đã điều chỉnh.)
 • Thửa đất thuộc khu vực có thông báo thu hồi đất hay quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước thẩm quyền hoặc khu đất hiện thuộc dự án đầu tư cấp có thẩm quyền quyết định giao cho chủ đầu tư lập dự án đầu tư và thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án, chủ đầu tư không có quyền tách thửa, phân lô bán nền. 
 • Những trường hợp khác như:
  • Thực hiện kết quả hòa giải về tranh chấp đất được UBND cấp thẩm quyền công nhận
  • Xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp hoặc bảo lãnh.
  • Quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo đất đai.
  • Thực hiện bản án, có quyết định của Tòa án có hiệu lực thi hành án của cơ quan thi hành án được thi hành.
  • Văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất nhưng diện tích đất còn lại và diện tích đất đã tách của thửa đất nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu thì người sử dụng đất không được phép tách thửa mà cần thực hiện việc phân chia quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất, sử dụng chung hoặc ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với thửa đất theo pháp luật.

Câu hỏi liên quan về thủ tục tách thửa đất thừa kế

Có phải tách thửa xong mới chuyển nhượng? 

Việc tách thửa xong mới chuyển nhượng là không bắt buộc. Trường hợp khác chuyển nhượng vẫn có thể diễn ra cùng lúc với tách thửa đất thừa kế. Người thừa kế đảm bảo đủ điều kiện, tuân thủ đúng quy định giữa thủ tách thửa và chuyển nhượng. 

Có cần khai nhận di sản thừa kế trước khi tách thửa đất? 

Khoản 1 Điều 57 Luật công chứng 2014 quy định cụ thể về việc này:

 • Yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản nếu người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng phần cùng hàng thừa kế đó. 

Ngoài ra ở Điều 58 Luật công chứng 2014 có quy định: 

 • Thỏa thuận không phân chia di sản của người duy nhất hưởng di sản hoặc của người cùng hàng hưởng di sản có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản .  

Qua đó, có thể thấy người thừa kế hưởng di sản là đất đai có nhu cầu tách thửa với đất thừa kế cần đăng ký biến động đất đai, sau đó thực hiện tách thửa và không cần khai nhận di sản tại cơ quan có thẩm quyền. 

Thủ tục tách thửa đất theo di chúc thực hiện như thế nào? 

Thủ tục tách thửa đất theo di chúc bao gồm các bước cơ bản: 

 • Việc đầu tiên, xác minh di chúc có hợp lệ hay không. Thủ tục bao gồm kiểm tra di chúc tạo ra theo quy định tại Điều 630 BLDS 2015. 
 • Xác định người thừa kế theo di chúc, vấn đề này thường được ghi cụ thể trong di chúc và tuân thủ pháp luật về di sản. 
 • Khi xác định rõ danh sách thừa kế, tiếp đó tiến hành tách thửa đất theo bản di chúc. Bao gồm các bước đo đạc, chia thửa đất thành các phần bằng nhau cho mỗi phần thừa kế.
 • Lập bộ hồ sơ kỹ thuật thửa đất mới tách, gồm thông tin về diện tích, vị trí, biên bản đo đạc.
 • Nộp bộ hồ sơ, các loại giấy tờ liên quan đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp sổ đỏ mới cho từng phần thửa đất đã tách. 
 • Khi có sổ mới, người sử dụng có thể thực hiện tiếp chuyển nhượng tài sản theo di chúc. Thủ tục gồm đăng ký chuyển nhượng tài sản theo pháp luật.

Dịch vụ tách thửa đất thừa kế tại Điện Bàn, Quảng Nam 

Người Hiểu Luật  đã cung cấp đầy đủ thông tin, những điều cần lưu ý, thủ tục, hồ sơ về vấn đề tách thửa đất thừa kế tại Điện Bàn, Quảng Nam. Theo đó, việc tách thửa đất thừa kế khiến không ít người dân gặp khó khăn, vất vả trong việc thực hiện cấp đổi sổ mới. Hiểu rõ các vấn đề đó, đội ngũ Luật sư chúng tôi sẽ đại diện, ủy quyền thay mặt khách hàng thực hiện công việc, xử lý phù hợp với mỗi giai đoạn, dịch vụ trọn gói cho việc Tách thửa đất thừa kế.

Với nhiều năm kinh nghiệm, có kiến thức, hiểu rõ tường tận quy định của địa phương, Luật sư đất đai Điện Bàn đã xử lý rất nhiều vụ việc về lĩnh vực đất đai và hiện vẫn đang tiếp tục giải quyết và xử lý đất đai nói chung và pháp lý lĩnh vực khác nói riêng.

Chúng tôi luôn cố gắng không ngừng, nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm pháp lý tốt nhất, bảo vệ quyền lợi, đưa ra mức chi phí, biện pháp tối ưu nhất cho khách hàng đang gặp khó khăn. Bạn đang tìm kiếm đơn vị Luật sư uy tín, tận tâm có trách nhiệm tại Điện Bàn hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua phương thức. 

Nội dung trên được nguoihieuluat.com chia sẻ về điều kiện, thủ tục tách thửa đất thừa kế ở Điện Bàn, Quảng Nam.Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn mọi quy trình, thủ tục và giải quyết được các khó khăn bạn đang gặp phải.

Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *