Tăng giảm cỡ chữ:

Việc thừa kế di sản người đã mất luôn là một trong những việc làm quan trọng, trong đó đối với tài sản là đất đai thì cần thực hiện phân chia theo di chúc hoặc thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc tách thửa với đất thừa kế nhiều người còn chưa nắm rõ. Vì vậy trong bài viết này Người Hiểu Luật sẽ giải đáp, cung cấp thông tin chính xác nhất về điều kiện, thủ tục tách thửa đất thừa kế ở Thăng Bình, nếu người dân gặp khó khăn cần giúp đỡ  hãy liên hệ qua số điện thoại 0389 363 716 để được tư vấn, hỗ trợ ngay.

Quy định về tách thửa với đất thừa kế tại Thăng Bình, Quảng Nam

Bộ Luật dân sự 2015 quy định cụ thể về các hàng thừa kế tại Điều 651 như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất có: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
 • Hàng thừa kế thứ hai có: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại
 • Hàng thừa kế thứ ba có: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại
 • Người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau ( trừ trường hợp di sản đó của người chết để lại di chúc khác) 
 • Hàng thừa kế trên vẫn còn, hưởng di sản hợp pháp thì hàng thừa kế sau không được hưởng phần di sản của người chết. (VD: Hàng thừa kế trước đã chết không còn ai hưởng thì mới đến hàng thừa kế sau hưởng phần di sản đó) 

Thông tin trên cho thấy Điều 651 BLDS 2015 không nhắc đến việc cấm người thừa kế hợp phát thực hiện tách thửa đối với đất thừa kế. Nhưng thực hiện tách thửa đất phải đảm bảo đủ điều kiện, phù hợp với quy hoạch của địa phương, đúng quy định của Luật đất đai và các văn bản pháp luật khác. 

>>Đọc thêm: Quy định về cấp sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền ở Thăng Bình

Điều kiện tách thửa đối với đất thừa kế ở Thăng Bình 

Luật đất đai 2024 quy định về tách thửa đất với các trường hợp khác nhau và thủ tục tách thửa đất thừa kế cũng cần đảm bảo đủ các điều kiện sau: 

 • Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất di sản thừa kế. 
 • Thửa đất không có tranh chấp, người thừa kế cùng hàng được thỏa thuận phân chia di sản thừa kế nếu di sản thuộc trường hợp không có di chúc hoặc phân chia theo cách thống nhất di sản theo di chúc (có di chúc). 
 • Thửa đất thừa kế không bị kê biên, đảm bảo thi hành án, không có tranh chấp, không có bất kỳ cơ quan, tổ chức nào khiếu nại, tố cáo. 
 • Thửa đất thừa kế vẫn còn thời hạn sử dụng. Trường hợp mà thửa đất hết thời hạn sử dụng không đủ các căn cứ làm giao dịch đất như thủ tục nhận thừa kế ( trừ trường hợp đất nông nghiệp được hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp trực tiếp).

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP tại Điều 75 và bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ -CP quy định cụ thể hơn về điều kiện tách, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa bao gồm:

Điều kiện tách, hợp thửa đất với từng loại đất được UBND tỉnh Quảng Nam dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng, quy hoạch chi tiết xây dựng tại địa phương. 

 • UBND Quảng Nam quy định diện tích tối thiểu để tách, hợp thửa đất thừa kế khác nhau theo quy định cụ thể, quy hoạch riêng của từng khu vực. 
 • Thửa đất đảm bảo đủ điều kiện về diện tích, kích thước do UBND tỉnh quy định riêng với từng địa phương sẽ được tách thửa. 
 • Thửa đất thừa kế đủ tất cả các điều kiện quy định trên sẽ thực hiện được thủ tục tách thửa đất. 

Hồ sơ tách thửa đất thừa kế ở Thăng Bình

Hồ sơ đề nghị tách thửa được quy định tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT và sửa đổi bổ sung theo khoản 1 Điều 2  Thông tư 09/2021/TT-BTNMT:

 • Hồ sơ đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất bao gồm:
 • Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Điểm a khoản 1 Điều 133 Luật đất đai 2024 quy định cần đăng ký biến động đất đai khi làm thủ tục tách thửa, cá nhân hưởng thừa kế làm thủ tục tách thửa đất như:   

 • Đăng ký biến động khi thửa đất được cấp Giấy chứng nhận và có thay đổi về quyền của người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất do.
  • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. 
  • Chuyển đổi về mô hình tổ chức, thỏa thuận của vợ chồng.
  • Chuyển đổi của các thành viên gia đình hoặc nhóm người sử dụng chung một thửa đất, nhóm chủ sở hữu về tài sản chung gắn liền trên đất. 

Nhu vậy, muốn thực hiện tách thửa đất thừa kế người dân cần chuẩn bị bộ hồ sơ và các giấy tờ liên quan như sau:

 • Đơn đề nghị tách thửa;
 • Bản gốc, 02 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp;
 • Bản chính tờ khai lệ phí trước bạ (tùy từng trường hợp);
 • Đơn xin đăng ký biến động;
 • 02 hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện vị trí, kích thước, diện tích phần đất được phân chia (bản chính);
 • Văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc Văn bản phân chia di sản thừa kế có xác nhận của Công chứng;
 • Di chúc hoặc Bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc phân chia di sản thừa kế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của những người thừa kế hợp pháp hoặc theo di chúc;
 • Bản sao Sổ hộ khẩu của những người nêu trên;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của những người thừa kế;
 • Bảo sao Giấy chứng tử của người mất và giấy tờ chứng minh mối quan hệ thừa kế (thường là giấy khai sinh;…).

Thủ tục tách thửa đối với đất thừa kế tại Thăng Bình

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ của người sử dụng đất được chuẩn bị đầy đủ và nộp đến bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại UBND huyện, thị xã nơi có đất. 
 • Tại nơi nộp, bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu như hồ sơ đã hợp lệ theo quy định cán bộ sẽ viết giấy hẹn và chuyển đến cho cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý. 
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ đầy đủ cán bộ có thẩm quyền viết phiếu hướng dẫn cho người sử dụng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ.
 • Trường hợp nếu đi nộp thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng đúng quy định. 

Bước 2:  Xử lý hồ sơ

 • Cán bộ của bộ phận tiếp nhận cho vào sổ tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn xử lý thực hiện tiếp tách thửa đất thừa kế đúng quy định. 
 • Sẽ có văn bản hướng dẫn, bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc khi cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ và hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Hồ sơ đã hợp lệ, Chi nhánh văn phòng đăng ký Đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục: 
 • Trích lục địa chính thửa đất, thực hiện tách thửa đất thừa kế. 
 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất thừa kế vừa tách thửa. 
 • Cập nhập, chỉnh lý biến động thông tin thửa đất, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, chuyển kết quả giải quyết hồ sơ đến bộ phận “một cửa”. 

Bước 3. Trả kết quả

 • Khi đã có kết quả, người sử dụng thửa đất nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận vì nơi trả kết quả là nơi đã nộp hồ sơ. Đến nhận kết quả người sử dụng cần mang theo giấy hẹn hoặc các giấy tờ khác liên quan, nếu người nhận thay phải có văn bản ủy quyền đúng quy định. 

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đối với đất thừa kế

Thủ tục tách thửa đất thừa kế có thời gian như sau:

 • 1 đến 2 ngày làm việc cho thời gian đo vẽ, hồ sơ kỹ thuật thửa đất thừa kế.
 • 7 ngày làm việc cho thời gian xin công văn tách thửa đất thừa kế.
 • 15 ngày làm việc cho thời gian niêm yết tại xã, phường.
 • 14 ngày làm việc cho thời gian cấp sổ đỏ mới cho thửa đất thừa kế được tách. 

=>> Lưu ý: Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất thừa kế vẫn mất khá nhiều thời gian hơn so với thời gian kể trên vì còn tùy đến các trường hợp khác nhau. 

Chi phí tách thửa đất thừa kế

Các khoản chi phí người thừa kế tách thửa đất cần đóng: 

 • Chi phí đo đạc: Dao động từ 500.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ
 • Chi phí thẩm định dụa trên công thức: 

0,15% x khung giá nhà nước/ giá theo hợp đồng

 • Chi phí cấp sổ đỏ mới

=>>Lưu ý: Các khoản phí trên là chi phí cơ bản người sử dụng cần đóng, trường hợp đất đai khác nhau mà chi phí sẽ có sự thay đổi. Đặc biệt với thủ tục tách thửa đối với đất có nhà ở tại Thăng Bình cũng có mức phí khác nhau với từng loại đất.

Trường hợp không được tách thửa đối với đất thừa kế

 • Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định biệt thự thuộc sở hữu nhà nước nhóm 1, 2 theo thông tư này. 
 • Trừ trường hợp quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh thì việc tách thửa phải theo quy hoạch điều chỉnh. Khu biệt thự tiếp tục quản lý, các khu khác hiện có dự án xây dựng nhà ở theo quy hoạch. 
 • Khu vực có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất mà thửa đất tách thửa thuộc khu vực đó và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khu đất hiện là dự án đầu tư cấp có thẩm quyền quyết định giao cho chủ đầu tư lập dự án và thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án, chủ đầu tư không được phép tách thửa hay phân lô bán nền. 
 • Các trường hợp khác bao gồm: 
  • Hiện đang có kết quả hòa giải về tranh chấp đất và UBND cấp có thẩm quyền công nhận. 
  • Thực hiện xử lý nợ theo thỏa thuận trong bản hợp đồng thế chấp, bảo lãnh. 
  • Khiếu nại, tố cáo đất đai được giải quyết bởi quyết định hành chính. 
  • Bản án được thực hiện, có quyết định của Tòa và có hiệu lực thi hành án của cơ quan có thẩm quyền thi hành án được thi hành. 
  • Có văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích thửa đất còn lại và diện tích đất đã tách nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu thì người sử dụng không có quyền tách thửa và cần phải thực hiện phân chia quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất, có thể sử dụng chung hoặc ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ với thửa đất theo quy định pháp luật. 

Câu hỏi liên quan về thủ tục tách thửa đất thừa kế

Có phải tách thửa xong mới chuyển nhượng? 

Việc này không bắt buộc phải tách thửa xong mới được chuyển nhượng, có trường hợp chuyển nhượng khác diễn ra đồng thời với tách thửa đất đất thừa kế. Người thừa kế cần đảm bảo thửa đất đủ điều kiện, tuân thủ đúng quy định giữa việc tách thửa và chuyển nhượng.

Có cần khai nhận di sản thừa kế trước khi tách thửa đất? 

Khoản 1 Điều 57 của Luật công chứng 2014 quy định cụ thể về trường hợp này: 

 • Không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng phần thừa kế cùng hàng thì người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc được quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. 

Luật công chứng 2014 cũng có quy định khác, cụ thể tại Điều 58: 

 • Yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản của người duy nhất thỏa thuận không phân chia di sản hoặc người cùng hàng hưởng di sản đó. 

Qua câu trả lời trên, có thể thấy người thừa kế hưởng di sản đất đai và có nhu cầu tách thửa cho đất thừa kế phải đăng ký biến động đất đai, thực hiện tách thửa, không cần khai nhận di sản tại các cơ quan có thẩm quyền. 

Thủ tục tách thửa đất theo di chúc thực hiện như thế nào? 

Các bước cơ bản của thủ tục tách thửa đất theo di chúc bao gồm: 

 • Đầu tiên, cần xác minh rõ di chúc hợp lệ hay không, thủ tục xác minh bao gồm việc kiểm tra di chúc tạo ra có đúng với quy định Điều 630 của BLDS 2015. 
 • Xác định rõ người thừa kế di chúc, việc này đã được ghi cụ thể trong bản di chúc và tuân thủ theo pháp luật về di sản. 
 • Xác định rõ danh sách thừa kế và tiến hành tách thửa đất thừa kế theo di chúc. Bao gồm bước đo đạc, chia thửa đất thành các phần di sản bằng nhau chua mỗi phần thừa kế cùng hàng. 
 • Lập hồ sơ kỹ thuật cho thửa đất mới tách có thông tin về diện tích, vị trí, biên bản đo đạc. 
 • Xin cấp sổ đỏ mới cho từng phần thửa đất đã tách cần nộp hồ sơ, các giấy tờ liên quan đến cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
 • Đã có sổ mới, người sử dụng đất có thể làm thủ tục chuyển nhượng tài sản theo di chúc. Thủ tục gồm đăng ký chuyển nhượng tài sản theo đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ tách thửa đất thừa kế tại Thăng Bình, Quảng Nam 

Với nhiều năm làm việc có kinh nghiệm lâu năm và kiến thức sâu rộng hiểu rõ tất cả các quy định của địa phương tại khu vực Quảng Nam nói riêng, Luật sư đất đai Thăng Bình đã và đang xử lý rất nhiều vụ việc trong lĩnh vực đất đai và vụ việc pháp luật khác. 

Chúng tôi làm việc luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, không ngừng nghỉ để mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý tốt nhất, bảo vệ quyền lợi tối đa, đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng hiện gặp khó khăn trong các vấn đề xử lý thủ tục đất đai. Khách hàng đang bế tắc, tìm kiếm các đơn vị Luật sư uy tín, tận tâm có trách nhiệm tại Thăng Bình, Quảng Nam đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với Luật sư chúng tôi qua các phương thức. 

Thông tin trên nguoihieuluat.com đã chia sẻ đầy đủ về điều kiện, thủ tục tách thửa đất thừa kế tại Thăng Bình, Quảng Nam. Hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp đỡ khách hàng hiểu hơn về quy trình, thủ tục và cách giải quyết khi khách hàng gặp khó khăn.

Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *