Tăng giảm cỡ chữ:

Luật Đất đai 2024 vừa được thông qua, tạo điều kiện rất lớn cho những thửa đất không giấy tờ của người dân được cấp sổ đỏ vô cùng nhanh chóng và dễ dàng. Hãy cùng Người Hiểu Luật tìm hiểu thủ tục làm sổ đỏ lần đầu cho đất không giấy tờ tại Điện Bàn theo luật đất đai mới nhất 2024 sẽ được áp dụng từ 01/01/2025 qua bài viết sau đây hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0389 363 716 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ trực tiếp.

Điều kiện làm “sổ đỏ” lần đầu cho đất không giấy tờ theo Luật đất đai mới nhất 2024

Tại kỳ họp bất thường của Quốc Hội ngày 18/01/2024 vừa qua, Quốc Hội đã chính thức thông qua Dự thảo Luật đất đai 2024, với nhiều thay đổi về điều kiện cấp “sổ đỏ” với đất không giấy tờ. Điều đáng quan tâm ở đây là đất không giấy tờ được quản lý, sử dụng trước 01/07/2014 sẽ được cấp “sổ đỏ”, cụ thể như sau:

Theo Luật đất đai 2024, việc cấp “sổ đỏ” lần đầu cho đất không giấy tờ được chia thành ba mốc thời gian.

 • Thời gian sử dụng đất trước ngày 18/12/1980.
 • Thời gian sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.
 • Thời gian sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014.

Người sử dụng đất không có giấy tờ vào các khoản thời trên có thể cấp “sổ đỏ” khi có các điều kiện sau:

 • Được UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận: Nay không có tranh chấp.
 • Không vi phạm các quy định về Pháp luật Đất đai.
 • Không bao gồm các thửa đất được giao bởi các quyết định giao đất trái thẩm quyền.

Như vậy, so với Luật Đất đai 2013, thì Dự thảo Luật đất đai mới đã nới rộng thời gian cấp “sổ đỏ” lần đầu cho đất không giấy tờ tới 10 năm.

Ngoài ra Luật đất đai 2024 cũng có quy định về trường hợp cá nhân, hộ gia đình là người sử dụng đất đủ điều kiện giao đất nông nghiệp đã sử dụng đất và mục đích đất ở hoặc nhóm đất phi nông nghiệp khác sử dụng đất trước ngày 01/7/2014.  Không có các loại giấy tờ về đất, đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là không tranh chấp thì được cấp “sổ đỏ” và không phải nộp tiền sử dụng đất.

>>Đọc thêm: Thủ tục và chi phí chuyển từ sổ đổ sang sổ hồng

Hồ sơ, giấy tờ cấp sổ đỏ lần đầu cho đất không giấy tờ tại Điện Bàn, Quảng Nam

 • Đơn đề nghị đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu ĐK/04a)
 • Trích đo địa chính thửa đất có thẩm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 • Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất (mẫu số 05/ĐK).
 • Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của người sử dụng đất.
 • Các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, thời điểm tạo lập tài sản (nếu có).
 • Các giấy tờ khác chứng minh về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất có liên quan.

Trình tự, thủ tục nộp, giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại Điện Bàn, Quảng Nam

Trình tự nộp hồ sơ

 • Bước 1: Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ nói trực tiếp hoặc qua bưu điện.
  • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thị xã Điện Bàn ( bộ phận một cửa) hoặc tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.
  • Trường hợp người đi nộp thay phải có giấy ủy quyền đúng theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.
  • Hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu tiếp nhận và trả kết quả gửi người nộp,
  • Hồ sơ chưa đảm bảo thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có phiếu hướng dẫn, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ của mình.
 • Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn để giải quyết hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ có sai sót, chưa đảm bảo, trong thời hạn 03 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản hướng dẫn, bổ sung hồ sơ cho người dân.

Trình tự giải quyết của cơ quan chuyên môn

Hộ gia đình, cá nhân người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND cấp xã; UBND xã thực hiện công việc sau

Thông báo cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất (đối với trường hợp chưa có trích đo địa chính thửa đất); hoặc kiểm tra lại trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.

Nhiệm vụ ủy ban nhân dân xã

Kiểm tra, xác nhận hiện trạng sử dụng đất, tình hình sử dụng đất, nguồn gốc đất, kiểm tra tranh chấp, sự phù hợp với quy hoạch, tính hợp pháp của các giấy tờ mà người sử dụng đất cung cấp, xác nhận về tài sản trên đất, thời điểm tạo lập tài sản trên đất, có thuộc trường hợp phải xin cấp phép cây dựng theo quy định nhà nước hay không, xác nhận về sơ đồ nhà, công trình xây dựng trên đất đối với trường hợp các công trình này chưa có sơ đồ, bản vẽ hợp lệ.

Thực hiện việc niêm yết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất, nội dung niêm yết, nội dung niêm yết gồm: kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xem xét các ý kiến phản hồi về nội dung niêm yết công khai, gửi hồ sơ cấp giấy về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thực hiện nhiệm vụ sau

Sau khi tiếp nhận hồ sơ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện gửi hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân cấp xã để xác minh về tình trạng sử dụng đất, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, xác nhận về tài sản gắn liền trên đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận về hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thực hiện việc niêm yết công khai các nội dung trên, tiếp nhận ý kiến phản ánh về nội dung niêm yết và gửi hồ sơ đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để tiếp tục giải quyết.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc trích lục/trích đo địa chính thửa đất, chỉnh lý bản đồ địa chính khi ranh giới có thay đổi hoặc kiểm tra lại trích đo địa chính do người sử dụng đất cung cấp.

Kiểm tra sơ đồ đối với tài sản gắn liền với đất.

Kiểm tra thực địa, kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận, xác nhận đủ hay không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Cập nhật các thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Gửi thông tin về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đến cơ quan thuế để ra thông báo nghĩa vụ tài chính.

Chuyển giao hồ sơ cho phòng tài nguyên và môi trường xem xét, kiểm tra, trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ sau

Kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

Chuyển kết quả giải quyết cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Trả kết quả

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu có và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công hoặc UBND cấp xã đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

Trong quá trình thực hiện hồ sơ, nhận kết quả từ cơ quan chuyên môn nếu bạn cảm thấy có những vấn đề chưa thỏa đáng và cần Luật sư đất đai Điện Bàn hỗ trợ thì liên hệ trực tiếp với Luật sư qua hình thức dưới đây.

 • Hotline: 0389 363 716
 • Gmail:
  • vanphongnguoihieuluat@gmail.com

Hạn mức các loại đất làm sổ đỏ lần đầu đối với đất không giấy tờ theo dự thảo Luật đất đai 2024

Hạn mức đất khi thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự thảo Luật Đất đai 2024, cụ thể như sau:

Đối với đất ở và nhóm đất phi nông nghiệp khác

Đối với thửa đất có nhà ở, các công trình liên quan nhằm phục vụ mục đích liên quan, nếu tổng diện tích thửa đất lớn hơn hoặc bằng với hạn mức đất ở tại địa phương do UBND cấp tỉnh quy định,thì diện tích đất ở được xác định bằng với hạn mức đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không bị thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp nhà ở và các công trình liên quan đã xây dựng với diện tích thực tế lớn hơn hạn mức thì diện tích đất ở thực tế được xác định đúng với diện tích đã xây dựng, phần diện tích vượt quá hạn mức người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với diện tích đất có nhà ở và công trình phục vụ mục đích liên quan trên đất, mà có diện tích thực tế nhỏ hơn hạn mức đất ở được UBND cấp tỉnh quy định thì được công nhận toàn bộ diện tích trên là đất ở, không thu tiền sử dụng đất.

Đối với thửa đất được sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp khác không phải là đất ở; đất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, thì diện tích đất được công nhận theo diện tích thực tế đã sử dụng và đúng với mục đích sử dụng đất theo thực tế, hình thức sử dụng đất là giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài.

Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích, hạn mức đất theo như các quy định trên được xác định như sau:

 • Trường hợp thửa đất được sử dụng theo hiện trạng là đất phi nông nghiệp khác không phải là đất ở thì diện tích được xác nhận theo quy định của luật này về đất phi nông nghiêp.
 • Trường hợp diện tích đất còn lại là đất nông nghiệp thì được cấp “sổ đỏ” với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, nếu người sử dụng đất muốn công nhận diện tích đất nói trên vào mục đích phi nông nghiệp thì phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với nhóm đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sử dụng đất nông nghiệp được công nhận diện tích đất nông nghiệp theo quy định về hạn mức đất nông nghiệp của UBND cấp tỉnh với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất. Đối với phần diện tích đất nằm ngoài hạn mức nêu trên thì sử dụng dưới hình thức Nhà nước cho thuê đất, có thu tiền sử dụng đất.

Chi phí có thể phải nộp khi làm sổ đỏ lần đầu tại Điện Bàn, Quảng Nam

 • Tiền sử dụng đất: Đây là tiền mà người sử dụng đất có thể phải nộp khi được cấp sổ đỏ mà thuộc vào các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tùy vào các trường hợp cụ thể mà cách tính tiền sử dụng đất sẽ khác nhau.
 • Lệ phí trước bạ: Lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu sẽ bằng 0,5% giá trị thửa đất theo bảng giá đất của UBND cấp tỉnh quy định.
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí đo đạc, trích đo địa chính, lệ phí thẩm tra hồ sơ cho việc cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất không giấy tờ tại Điện Bàn, Quảng Nam sẽ tính theo: mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực địa chính tại Quyết định 26/2022/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trên đây là toàn bộ thông tin về điều kiện, thủ tục làm sổ đỏ lần đầu cho đất không giấy tờ tại Điện Bàn, Quảng Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với Người Hiểu Luật để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

=========================

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0389 363 716
Email: vanphongnguoihieuluat@gmail.com
Website: nguoihieuluat.com
Fanpage: https://www.facebook.com/nguoihieuluat
https://www.facebook.com/vanphongluatsudienbanquangnam
https://www.facebook.com/luatsuhoianquangnam
https://www.facebook.com/luatsuthangbinh
https://www.facebook.com/luatsutamky

5/5
Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *