Tăng giảm cỡ chữ:

Ở khu vực Điện Bàn, Quảng Nam hiện nay việc tách thửa đất đối với đất vườn ao đang được nhiều người quan tâm. Mới đây Luật đất đai 2024 cũng vừa mới ban hành có quy định chi tiết hơn về tách thửa đất vườn ao. Bài viết này được Người Hiểu Luật chia sẻ, cung cấp nội dung, thông tin chính xác nhất về điều kiện cũng như thủ tục tách thửa đất vườn ao tại Điện Bàn để người dân nằm vững và dễ dàng thực hiện.

Đất vườn, ao là gì?

Theo Luật đất đai 2013 không có quy định như thế nào được gọi là đất vườn ao. Tuy nhiên, có thể hiểu đất vườn ao là thửa đất có đang có vườn, ao gắn liền cùng với thửa đất ở, đang có nhà trên đất hoặc đứng riêng biệt.

Căn cứ điều 103 Luật đất đai 2013 quy định đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhận được xác định là đất ở phải ở trong cùng một thửa đất đã có nhà ở. Như vậy, đất vườn, ao sẽ mang đặc điểm dưới đây.

 • Nằm cùng thửa đất có nhà ở và được sử dụng cho việc nuôi trồng thuỷ hải sản (đối với đất ao).
 • Đất vườn được sử dụng trồng những loại cây lâu năm, các cây hằng năm hoặc trồng xen kẽ hai loại cây này với nhau trong cùng thửa đất ở hay xen kẽ ở trên diện tích đất ở trong thửa đất ở.

Điều kiện, thủ tục tách thửa đất vườn ao tại Điện Bàn, Quảng Nam

Luật đất đai 2024 có hiệu lực vào 01/01/2025 quy định rõ về điều kiện thực hiện tách thửa đất cần đảm bảo đủ các yêu cầu:  

 • Diện tích đất tách thửa cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất
 • Thửa đất khi tách còn thời hạn sử dụng đất. 
 • Đất không có tranh chấp, không bị kê biên và đảm bảo đủ điều kiện thi hành án. 
 • Thửa đất không áp dụng bởi các biện pháp ngăn chặn tạm thời từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
 • Thửa đất được tách thửa phần đất khi tranh chấp nhưng phạm vị, diện tích đất không nằm trong khu vực cần tách thửa. 
 • Cần có lối đi khi tách thửa đất. 
 • Diện tích thửa đất sau khi tách cần đủ điều kiện về diện tích tối thiểu được UBND cấp tỉnh quy định. 
 • Hợp thửa với thửa đất liền kề nếu thửa đất muốn tách có diện tích nhỏ hơn phần diện tích tối thiểu. 
 • Thửa đất phân chia về quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án nhưng phân chia không đảm bảo đủ về điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định thì không được quyền tách thửa.

Hồ sơ tách thửa đất

Hồ sơ tách thửa đất tại Điện Bàn, Quảng Nam bao gồm giấy tờ sau:

 • Đơn xin đề nghị tách thửa đất.
 • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy xác nhận quy hoạch của UBND xã, phường ở nơi có đất.
 • Trích đo về địa chính thửa đất do cơ quan có thẩm quyền xác nhận, kiểm tra.

>>Xem ngay: Hướng dẫn xử lý khi diện tích thực tế ít hơn sổ đỏ

Thủ tục tách thửa đất

Giai đoạn 1: Người sử dụng đất thực hiện nộp hồ sơ tách thửa tại UBND xã hoặc tại trung tâm hành chính công, kết quả được trả về tại UBND huyện, thị xã nơi có đất cần tách. 

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ kiểm tra thành phần hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ hay không hợp lệ.

 • Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ có thẩm quyền viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn thực hiện.
 • Hồ sơ thiếu: Cán bộ có thẩm quyền viết phiếu hướng dẫn cho người sử dụng đất bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

Trường hợp hồ sơ nộp bởi người nộp thay cần đảm bảo có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Giai đoạn 2: Thực hiện tách thửa đất theo quy định khi cơ quan chuyên môn nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng hoặc người thay mặt được ủy quyền. 

Cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ đề nghị tách thửa đất vườn ao, thời gian đó nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ được cán bộ viết văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ trong 03 ngày làm việc tối đa kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Hồ sơ đã hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc:

 • Trích lục thửa đất thực hiện tách thửa.
 • Cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất vừa thực hiện tách.
 • Chuyển lại thông tin tới bộ phận tiếp nhận hồ sơ sau đó gửi tới công dân.

Giai đoạn 3: Người sử dụng đất nhận kết quả tách thửa đất tại nơi nộp hồ sơ ban đầu. Khi người sử dụng đến cơ quan nhận kết quả phải đem theo giấy hẹn hoặc người đi nhận thay muốn nhận kết quả phải đem theo văn bản ủy quyền theo quy định 

>>Đọc thêm: Thủ tục tách thửa đất thừa kế ở Điện Bàn

Thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa đất vườn ao

Thời gian giải quyết tách, hợp thửa đất không quá 15 ngày làm việc khi cơ quan chuyên môn nhận hồ sơ đầy đủ giấy tờ, thời gian trên không kể đến thời gian nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất vườn ao. 

Thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, xử lý các vấn đề vi phạm của thửa đất, thời gian giám định, trưng cầu từ các bộ phận chuyên môn có thẩm quyền sẽ không được tính thời gian này. Thời gian tối đa 25 ngày làm việc ở các khu vực có thửa đất là nơi kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

Khi có kết quả, người dân sẽ được cơ quan giải quyết hồ sơ trao trả kết quả trong thời gian 03 ngày làm việc tính từ thời điểm có kết quả khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Quy định chi phí tách thửa đất

Theo quy định pháp luật và tỉnh Quảng Nam về mức lệ phí, thuế khi thực hiện tách thửa đất vườn ao:

 • Phí thẩm định hồ sơ: HĐND tỉnh Quảng Nam quy định về mức phí, được công khai tại UBND các xã, phường, thị trấn.
 • Dưới 100.000 đồng/giấy/lần cho mức phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
 • Chi phí đo đạc của các công ty tư nhân tại Quảng Nam sẽ do mức giá của UBND tỉnh quy định dựa vào diện tích, loại đất cần tách thửa. 

Diện tích tách thửa đất tại Điện Bàn

Vì diện tích đất vườn, ao nằm cùng thửa đất có nhà do vậy quy địch về dích tích thửa đất vườn, ao ở Điện Bàn gồm 2 phần là đất ở và đất nông nghiệp sẽ có quy định về diện tích khác nhau.

Diện tích tách thửa đối với đất ở

 • Đất nằm trong khu vực  I: Diện tích tối thiểu được tách là 40 m
 • Đất nằm trong khu vực II: Diện tích tối thiểu được tách là 50 m2
 • Đất nằm trong khu vực III: Diện tích tối thiểu được tách là 60 m2

Diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp

Điều 15 trong quyết định 15 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định chi tiết về tách thửa đất đất nông nghiệp như sau:

 • Trong khu vực thị xã, thành phố hoặc khu vực nội thị trấn thuộc huyện có thửa đất cần tách thì diện tích được phép tách thửa là 200m2.
 • Trong các huyện, thị xã, thành phố còn lại của tỉnh, nằm ngoài khu vực thị trấn có thửa đất cần tách thì diện tích tối thiểu cho phép là 300m2

Ngoài ra, quy định 15 cũng nêu rõ đất nông nghiệp là loại đất trồng lúa thì không được phép tách thửa trừ những trường hợp như sau:

 • Tách thửa nhằm mục đích phân chia thừa kế về quyền sử dụng đất.
 • Tách thửa trong việc tặng, cho với các trường hợp như:
  • Giữa vợ, chồng.
  • Cha, mẹ đẻ với con đẻ.
  • Cha, mẹ nuôi với con nuôi.
  • Cha chồng, mẹ chông cho con dâu.
  • Mẹ với với con rể.
  • Ông nôi, bà nội tặng cho đất cho cháu nội.
  • Ông ngoại, bà ngoại cho cháu ngoại.
  • Giữa anh chị em ruột thịt với nhau.

Những trường hợp kể trên khi thực hiện thủ tục tách thửa với đất lúa thì diện tích tối thiểu là 500 m2

Câu hỏi liên quan khi tách thửa đất vườn ao

Đất vườn ao có được tách thửa không?

Trước khi biết đất vườn ao có tách thửa được không thì đầu tiên người sử dụng nên biết đất vườn ao là gì?

Đất vườn ao có diện tích gắn liền với loạt đất thuộc khuôn viên của mỗi hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư trồng xen lẫn giữa các loại cây hàng năm với cây lâu năm hay giữa các cây lâu năm nhưng không tách riêng để tính diện tích từng loại đất được. 

Theo quy định pháp luật về đất đai hiện hành thì đất vườn sẽ tách thửa được nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định mà chúng tôi đã kể trên. 

Có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất vườn ao đã tách thửa không?

Người dân có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Đất đai 2024 thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất vườn ao: 

 • Sau khi đã tiến hành thành công thủ tục tách thửa đất theo quy định và xin được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu người dân muốn chuyển nhượng thì lập hợp đồng chuyển nhượng với người nhận chuyển nhượng. 
 • Thực hiện nộp hồ sơ chuyển nhượng tại các cơ quan tiếp nhận hồ sơ như Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất vườn ao đã tách thửa.

Như vậy, đất vườn ao có thể thực hiện chuyển nhượng bình thường nếu người sử dụng đất có yêu cầu.

Có được chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao đã tách thửa không?

Khoản 1 Điều 121 của Luật đất đai 2024 cho phép người sử dụng đất thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao sau khi tách thửa.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao sau khi đã tách thửa theo khoản 2 Điều 121 của luật này người dân cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và nộp hồ sơ  xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng tài nguyên môi trường.

Dịch vụ tách thửa đất vườn ao tại Điện Bàn, Quảng Nam

Văn phòng chúng tôi tự hào có đội ngũ Luật sư chuyển xử lý vấn đề đất đai Điện Bàn có chuyên môn cao, hoạt động nhiều năm tại Quảng Nam. Người Hiểu Luật chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý khác nhau cho khách hàng tại Điện Bàn nói riêng và Quảng Nam nói chung. Theo đó, dịch vụ tách thửa đất vườn ao cũng là một dịch vụ mà Luật sư chúng tôi cung cấp cùng mức chi phí hợp lý, có chất lượng tốt nhất cho khách hàng. 

Khi tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng và nhận xử lý việc tách thửa đất chúng tôi luôn bao trọn gói dịch vụ, từ đó mang đến cho khách hàng sự yên tâm không phải trả bất kỳ khoản phí nào khác so với chi phí đã thỏa thuận ban đầu. 

Chúng tôi luôn thực hiện công việc với sự tận tâm, trách nhiệm cao nhất, đầy đủ, chính xác nhất theo hợp đồng ký kết cùng khách hàng. Cam kết hoàn lại số tiền khi không thực hiện đúng như hợp đồng đã được ủy quyền ban đầu. 

Nếu bạn cần thực hiện thủ tục về đất đai hay cần Luật sư tại khu vực Điện Bàn tư vấn các vấn đề pháp lý khác hãy liên hệ ngay qua số điện thoại (zalo) 0389 363 716 để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất.

Nội dung bài viết trên là tất cả các thông tin hữu ích từ nguoihieuluat.com về điều kiện, thủ tục cũng như các vấn đề khác về tách thửa đất vườn ao tại Điện Bàn, Quảng Nam. Hy vọng qua bài viết đã giúp bạn nắm rõ quy trình và thủ tục thực hiện nếu cần hỗ trợ đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi. 

5/5
Các bài viết cùng chủ đề
Luật sư Núi Thành chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp đất đai
Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy...
Văn phòng Luật sư đất đai Quế Sơn uy tín, trách nhiệm, tận tâm
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác, quản lý, sử dụng đất đai ngày một cao vậy nên, Nhà nước luôn hướng...
Địa chỉ, số điện thoại Tòa án huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm những vụ việc dân sự, hình sự, hành chính trên địa bàn...
Dịch vụ Luật sư ly hôn ở Tam Kỳ, Quảng Nam uy tín, chất lượng
Hiện nay, các vụ việc về ly hôn xảy ra thường xuyên hơn và có nhiều nguyên nhân hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp...
Văn phòng Luật sư Tam Kỳ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Nếu bạn đang có thắc mắc về các vấn đề pháp lý, bạn cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư có chuyên...
Thuê Luật sư ly hôn tại Quảng Nam, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Quảng Nam? Việc xử lý tranh chấp về tài sản và...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *